De machinebureaucratie bij Mintzberg

januari 6th, 2018

mgt-579-citaat-mintzberg_bewerkt-1

Over holacracy wordt nog weleens gezegd en gedacht dat het “zoveel regels” kent. Dat komt omdat die regels zo zichtbaar zijn, zo expliciet zijn gemaakt en zo anders zijn dan de regels van de machinebureaucratie. Zoals we de machinebureaucratue volgens het citaat van Mintzberg niet opmerken, zo merken we ook haar regels niet op. En omdat we de regels van deze dominante organisatie-inrichting niet waarnemen lijken de regels van een andere organisatie-inrichting al snel omvangrijk.

lees-verder

januari 2nd, 2018

pm-123-vraagtekens-2

Bij het 60-jarig huwelijksfeest van mijn ouders kwam ik oude bekenden tegen. Zoals dat dan gaat willen mensen weten wat je tegenwoordig doet. Ik gaf aan als projectmanager te werken. Wat dat inhield bleek maar moeilijk over te brengen. Wat het niet makkelijker maakte was dat mijn gesprekspartners zelf invulden wat ze dachten wat ik dan deed. Waarop ik moest gaan vertellen dat ik dat niet deed.

lees-verder

De managementfarce

december 27th, 2017

mgt-581-niet-valide-logica-mgt

Veel ideeën over management wordt een legitimatie meegegeven door te verwijzen naar “wetenschappelijk” onderzoek. Taylor zette daarvoor begin vorige eeuw de toon met zijn Scientific management. In De Managementmythe maakt Matthew Stewart daar gehakt van. Net als van het wetenschappelijke karakter van werken van Mayol, McGregor, Ansoff, Porter en Peters & Waterman, overigens.

lees-verder

Organisatiecultuur en het wegnemen van onzekerheid

december 24th, 2017

mgt-566-cultuur-als-lijmtang-2017-12-11-165528

Deal & Kennedy kennen in hun “Corporate Cultures” organisatiecultuur een “functie” toe. Namelijk het wegnemen van onzekerheid.

Yet strong culture companies remove a great degree of that uncertainty because they provide structure and standards and a value system in which to operate.

lees-verder

Disruptie en stabiliteit

december 18th, 2017

mgt-565-disruptie

We roepen altijd dat we in zo’n beweeglijke wereld leven. Dat er sprake is van een toenemende complexiteit. Dat klopt. Al kan je je afvragen of wij mensen niet altijd al met turbulentie te maken hadden, of het wel echt erger en erger wordt. Maar oké, met complexiteit hebben we zeker te maken. Er is constant veel in beweging.

lees-verder

Boekbespreking “Opkomst en ondergang van strategische planning”

december 11th, 2017

mintzberg-planning

Soms lees je een boek dat best zwaar is om door te komen, dat niet al te vlot is geschreven, waar wetenschappelijke solidititeit zich uit in een overdaad aan literatuurverwijzingen en bewijzen, wat dus eigenlijk niet zo lekker leest, maar dat je wel continue aan het denken zet. Het hier besproken boek is van die categorie. Het is bepaald niet van recente datum. De oorspronkelijke versie van het boek stamt uit 1994. Ja, ik las het veel te laat! Zeker. Maar, het is nog steeds relevant.
Het boek bevat een grote rijkdom aan kennis en ideeën. Deze bespreking zal daar geen recht aan doen helaas. Ik houd het beknopt. Hierna licht ik de belangrijkste bevindingen toe.

lees-verder

Verandering, cultuur & prestaties

november 23rd, 2017

mgt-528-prestaties-en-prestatiecultuur

Een van de onderwerpen die Ten Have, Ten Have, Huijsmans en Otto onderzoeken in Reconsidering Change Management is de relatie tussen prestaties enerzijds en organisatiecultuur anderzijds. Zij doen dit aan de hand van een uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie. Sommige van de door hen onderzochte publicaties zaaien twijfel of er wel een relatie is tussen organisatiecultuur en presteren. Daarmee is de rationaliteit van cultuurverandering überhaupt nogal twijfelachtig.

lees-verder

Reductionisme en projectmanagement

november 18th, 2017

pm-120-vlees-varkens

Natuurlijk kun je projecten en het managen van projecten uiteenrafelen in allerlei deelaspecten en “subroutines”. En dat gebeurt dan ook. Een methode als PRINCE2 heeft dat tot in het extreme doorgevoerd. Alles is uiteengerafeld. Tot in details is uitgewerkt wat, wanneer en hoe moet gebeuren. Het kan haast niet meer mis gaan, toch? Alles is uitgedacht. Als je het handboek volgt, dan komt het wel goed met je project. Maar, is dat wel zo?

lees-verder

Professionaliseringsslag

november 8th, 2017

mgt-570-formulieren

Wanneer mensen, ik bedoel vooral managers, spreken over professionaliseren of over een professionaliseringsslag, dan kan je maar beter op je hoede zijn. Maar al te vaak wordt gedacht dat meer handboeken, meer procedures, meer checklists een teken van professionaliteit zijn. Professionaliseren, dat betekent meestal: meer management.

lees-verder

Voorprogrammering

november 4th, 2017

mgt-557_bewerkt-1

Dawkins beschrijft het vermogen van mensen om veel te leren. Wij zijn er op gebouwd om veel te leren. We zijn, zoals hij het zegt, voorgeprogrammeerd om veel informatie te absorberen. Wij zijn helaas minder goed geprogrammeerd om die informatie kritisch te filteren. We nemen veel voor zoete koek aan. We zijn gemakkelijk te beïnvloeden.

lees-verder