Op deze pagina vindt u een overzicht van alle artikelen op deze website over organisatiecultuur.

Organisatiecultuur
Hierin vindt u een overzicht met betrekking tot dit onderwerp. Veel literatuurverwijzingen.

 

Een cultuur vernietigen
Hoe een bestaande cultuur snel kan veranderen door een onderliggende cultuurbepalende factor te veranderen.

Organisatiecultuur en het wegnemen van onzekerheid
Heeft organisatiecultuur een functie?

Verandering, cultuur & prestaties
Het gebruik van het begrip organisatiecultuur om onderscheidende factoren voor presteren te vinden is vrij zinloos.

Cultuur, holacracy, formele en informele organisatie
Wellicht is het fenomeen organisatiecultuur binnen een holacratische organisatie niet relevant.

Diversiteit, flexibiliteit en organisatiecultuur
Een pleidooi voor diversiteit impliceert een pleidooi voor een minder sterke organisatiecultuur.

Cultuur speelt verstoppertje
Organisatieculturen ontstaan buiten het bewustzijn van de cultuurdragers om.

Een organisatiecultuur meten?
Over de beperkingen die cultuurtests eigen zijn.

De paradox van de succesvolle organisatiecultuur
Citaat uit “De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming” van Edgar H. Schein.

Organisatiecultuur, een lastig begrip
Over de problemen van cultuurverandering.

De vaagheid van het begrip organisatiecultuur
Het gebruik van het begrip organisatiecultuur is verluierend en misschien ook wel verdacht.

Is cultuurverandering makkelijk?
Het feit dat organisatiecultuur “aangeleerd” is, maakt het nog niet gemakkelijk om cultuur te veranderen.

Cultuurverandering
Edgar H. Schein en de mechanismen die tot cultuurverandering leiden.

Cultuur en Duintjer
Duintjer heeft al in 1983 onder de noemer regel-geleid gedrag impliciet beschreven hoe organisatiecultuur werkt.

Individualistisch en collectivistisch, een cultuurverschil 
Een citaat dat doet beseffen hoe moeilijk het is om je in een andere culturele achtergrond te verplaatsen.

Gewenste cultuur
In Teal organisaties lijkt de wenselijke cultuur vanzelf te ontstaan.

Holacratie en cultuur
Interessante uitkomsten van een test naar de organisatiecultuur van Springest, een holacratische organisatie.

Cultuur en de ongeschreven regels
Cultuurverandering is ingewikkeld, zeer ingewikkeld.

Cultuurverandering op bevel
Cultuurverandering werkt niet als er mechanismen zijn die de bestaande cultuur bestendigen.

Organisatiecultuur en de genenpool
Hoe evolutie organisatieculturen doet voortleven.

Emergence en cultuur
Over de maakbaarheid van organisatiecultuur.

Organisatiecultuur en emotionele intelligentie
Over het verband tussen emotionele intelligentie (en EQ) en organisatiecultuur.

Darwin en het leven en sterven van de organisatiecultuur
Waarin cultuurvorming wordt vergeleken met Darwin´s evolutietheorie. Met behulp van deze analogie wordt nagedacht over het overleven van organisaties.

Projectenwerk en organisatiecultuur
Over het belang van organisatiecultuur binnen projectmatig werken.

Klaagcultuur
Citaat Damasio met betrekking tot klaagcultuur.