In het algemeen kan er bij de inzet van kennis en kunde een onderscheid worden gemaakt naar know-what, know-how en know-why. Bij het eerste draait het om het weten wat je moet doen, bij het tweede om de wijze waarop je dingen moet aanpakken en bij het derde gaat het om het weten waarom iets moet gebeuren. Know-what is wat mensen leren op MBO niveau, know-how wordt geleerd op HBO-niveau en know-why op academisch niveau.

In een cursus voor projectleiders in 2009/2010 vroeg ik in iedere groep hoeveel tijd die projectleiders nou echt bezig waren met die zaken die bij projectmatig werken horen. "Weinig", zo bleek iedere keer. Tussen de 5 en 10%. Een enkeling antwoordde "waarschijnlijk te weinig". Vermoedelijk omdat hij veronderstelde dat het mij daar om ging. Het was een cursus waarin projectmatig werken een grote rol speelde, nietwaar? Maar daar ging het mij niet om.