Naar analogie van de Darwinistische evolutieleer zien we dat organisaties met een sterke cultuur zeer succesvol kunnen zijn in bepaalde omstandigheden. Een andere analogie is dan evident: veranderen de omstandigheden dan krijgt de organisatie het heel moeilijk. Ook voor het overleven van organisaties geldt dan dat diversiteit de overlevingskans vergroot. Echter, in de natuur kunnen enkele vogeltjes voldoende zijn voor het voortbestaan van de soort, de rest sterft. In organisaties ligt dat anders.

In deze tekst geef ik een beschouwing over het begrip “intuïtie”. Over dat begrip wordt nogal eens zweverig gedaan, terwijl het heel tastbaar is te maken. Aan het eind geef ik enkele gedachten over het al dan niet vrouwelijke karakter van intuïtie.

Inleiding
Ik heb een aantal keren meegemaakt dat ik me in een overleg heb laten overtuigen door (schijnbaar) rationele argumenten terwijl ik tegelijkertijd voelde (wist?) dat er iets fout zat. Ik heb besluiten genomen die achteraf fout bleken te zijn. Mijn intuïtie kreeg gelijk. Nadat ik dat een aantal keren had meegemaakt heb ik me voorgenomen beter naar mijn intuïtie te luisteren.

Het bestuurlijk proces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There is no control outside a self-making system. Vivisystems, such as economies, ecologies, and human culture, can hardly be controlled from any position. They can be prodded, perturbed, cajoled, herded, and at best, coordinated from within.[i]

Kevin Kelly

Sommige managers hebben hun mond vol over “sturen” en “stuurinformatie”. Wat mij daarin opvalt is dat het daarbij doorgaans draait om het direct aansturen van medewerkers. Dat verbaast mij. Als er veel directe aansturing van medewerkers nodig is, dan is er iets mis. In dit artikel een uiteenzetting waarom dat zo is.

Heilige verontwaardiging

Het terugdringen van de hoeveelheid regels waaraan iedereen zich geacht wordt te houden is een onderwerp dat met enige regelmaat de pers haalt. Tegelijkertijd leven we in een tijd waarin heilige verontwaardiging continue van zich doet spreken. Elk “foutje” van de overheid roept verontwaardiging op. Elke willekeur is onacceptabel. Met enige regelmaat komt bijvoorbeeld een onderwerp in het nieuws waarbij de beoordeling van een situatie of de uitvoering van een handeling per organisatie, landsdeel of individuele medewerker blijkt te  verschillen. Dat verschil wordt dan onmiddellijk als probleem bestempeld. Van overheidshandelen wordt nu eenmaal uniformiteit verwacht. Politici worden wanneer deze problemen zich voordoen voor de camera gehaald en ook zij uiten hun heilige verontwaardiging. “Dit kan natuurlijk niet.” “De regels moeten tegen het licht worden gehouden.” “Dit moet in de toekomst voorkomen worden”. Het gevolg van al die verontwaardiging is voorspelbaar, er komen meer regels, meer formulieren, meer toetsingen en meer controle.

  G. Akerlof & R. Shiller, Animal Spirits. Hoe instincten in de mens de economie sturen. Dit boek op Managementboek.nl (NL) en op Bol.com (NL) en (EN)

Bespreking: http://markensteijn.com/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=1146

 De metafysici van Tlön zoeken geen waarheid, zelfs geen waarschijnlijkheid: ze willen onthutsen. Zij menen dat de metafysica een tak van de surreële literatuur is. Zij weten dat een systeem niets anders is dan het ondergeschikt maken van alle aspecten van het heelal aan één willekeurig aspect.

Jorge Luis Borges, De Aleph

Inleiding

In dit artikel wordt aan de hand van begrippen uit de complexiteits- of chaostheorie het begrip entropie verkend. Na de vraag wat entropie is wordt het thema verval als uitingsvorm van de wet van behoud van entropie in onze dagelijkse werkelijkheid behandeld. Kenmerken van levende systemen worden in relatie gebracht tot entropie. We maken een uitstapje naar de literatuur en we behandelen de tijdelijke bruikbaarheid van wetenschappelijke inzichten. Vervolgens kijken we naar de gelaagdheid van de werkelijkheid. En na een aantal gedachten over entropie en management sluiten we af met een aantal noties voor managers.

Op mijn oude website vindt u de navolgende artikelen over management (een deel hiervan is inmiddels overgezet naar deze site).

Leerslag

'... mensen leren wat ze moeten leren, niet wat iemand anders denkt dat ze moeten leren.'

Peter Senge[i]