Douglas Hofstadter en Emmanuel Sanders zetten in hun boek “Analogie” overtuigend  uiteen hoe ons denken gevormd wordt door en plaatsvindt via analogieën. Ze besteden daarbij onder andere aandacht aan de verschillen tussen experts en beginners. En dat bracht mij op enkele gedachten die ik hier met u wil delen.

Soms is het goed om naar de bron terug te keren. Ik heb op deze site een aantal keren kanttekeningen geplaatst bij de zogenaamde Deming-cirkel (zie de verwijzingen onderaan dit blog). Lezing van “Out of the Crisis” van Deming zelf werpt voor mij een nieuw licht op de Deming-cirkel. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: wat wij kennen als de Deming-cirkel is helemaal niet door Deming bedacht. Sterker nog, Deming heeft er herhaaldelijk afstand van genomen. Hoe zit dat dan?

In “De zeester en de spin” vertellen Brafman en Beckstrom over de strijd van de Spaanse conquistadores tegen respectievelijk de Azteken en de Apaches.

Vakmanschap bereik je door te oefenen, door fouten te maken, successen te boeken en daarvan te leren. Vakmanschap bereik je vooral door je vak uit te oefenen, door te doen.