Laatst vertelde iemand vol vuur dat de lessen die werden geleerd door een nieuwe manier van kennismanagement te beoefenen zeker omgezet zouden gaan worden in aanpassingen van procedures, checklisten, e.d. Op het gebruik van die procedures wordt uiteraard ge-audit. En bij positieve audits behoudt het bedrijf zijn certificaat. De geleerde les wordt in de procedures vastgeklonken om het in de toekomst beter te doen. Dus om iets goeds te herhalen. Maar nog veel vaker om iets slechts in de toekomst te voorkomen. Procedures zijn er vooral om fouten te voorkomen, waar zou je ze anders voor opstellen?

Volgens Hofstadter en Sanders in “Analogie” denken en leren wij via analogieën. Wie meer ervaren is dan een ander heeft zich binnen zijn ervaringsgebied meer analogieën eigen gemaakt. In dit blog wil ik vanuit deze observatie een aantal aspecten van kennismanagement beschouwen.

IPMA is een vereniging van projectmanagers. IPMA doet ook aan certificering van projectmanagers. Er wordt op de persoon gecertificeerd. Ik blijf daar een ongemakkelijk gevoel bij houden. De certificaten worden verleend op basis van specifieke criteria. Kijk bijvoorbeeld voor niveau C op: https://www.ipmacertificeren.nl/nl/certificeringsniveaus/ipma-c/.

One of the main effects of evaluation of performance is nourishment of short-term thinking and short-term performance. A man must have something to show. His superior is forced into numerics. It is easy to count. Counts relieve management of the necessity to contrive a measure with meaning.

Een inspiratiemomentje tijdens het IPMA-congres van 2018: tijdens zijn presentatie sprak Joost Kerkhofs er onder andere over dat sturen op resultaat niet het goede gedrag beloont. Een simpele uitspraak die je aan het denken zet. Wat wordt er bedoeld? Ik leg het als volgt uit. Als je alleen op het resultaat stuurt, dan maakt het je niet uit hoe dat resultaat wordt bereikt. Het kan dus zijn dat je resultaat bereikt wordt op een manier die je eigenlijk helemaal niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het heel onethisch is, of omdat de manier waarop mensen worden behandeld niet door de beugel kan. Waarom is dat van belang? Wel, als je bepaalde waarden hoog in het vaandel hebt staan, dan mag het niet gebeuren dat die geschonden worden ten faveure van een overeengekomen resultaat. Alleen sturen op resultaat kan dus negatief uitwerken.