In Slow Management schrijft Jaap Peters over blindengeleidehonden en hun training. Blindengeleidehonden leren te gehoorzamen aan hun baasje, maar ze leren ook om dat niet te doen als dat voor dat baasje gevaar oplevert. Als bijvoorbeeld de weg is opgebroken die een blinde dagelijks neemt en de blinde wil daar langslopen, dan moet de hond hem daarvan weerhouden. Een mooi voorbeeld van intelligente ongehoorzaamheid. In het Engels ‘intelligent disobedience’, ook wel ‘professional judgement’ geheten.

In veel organisaties wordt geroepen dat er visie en leiderschap nodig is. Het gaat hierbij om “oude” hiërarchische organisaties, waar de leiding op basis van hun positie van managers moet komen en waar de visievorming is voorbehouden aan managers. Met de mantra “We hebben visie en leiderschap nodig” wordt bedoeld dat visie en leiderschap ontbrekende eigenschappen bij het zittende management zijn.

Binnen holacracy wordt niet gewerkt met deadlines. Dat heeft zijn redenen. Deadlines hebben namelijk ernstige nadelen. “…deadlines gaan ten kosten van een meer dynamische, in de realiteit gewortelde aanpak” zoals Brian Roberston stelt.

Zelfsturing is een lastig begrip. Het woord dekt de bedoelde betekenis niet helemaal, omdat “sturing” iets veronderstelt dat los van het individu staat. Een onderscheid tussen de bestuurder en het bestuurde. Zelfsturing lijkt, als je hier over nadenkt, dan zelfs een innerlijke tegenspraak in zich te hebben.