In zijn boek "Inspiratie en inzet in organisaties besteedt Daniel Ofman veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en aan de vergissingen daaromtrent.

In deze bespreking stip ik een aantal van Ofman’s inzichten aan.

Na verschillende artikelen, het boek van Diederik Janse en geruime tijd ervaring met holacracy bij PRO6 managers was het tijd om de ideeën van de bedenker zelf eens te lezen.

SMART-doelstellingen hebben slechts een positief effect op de korte termijn (lees bijvoorbeeld “Wilskracht”). SMART-doelstellingen opstellen voor zaken die verder in de toekomst liggen heeft daarom geen zin.
SMART-doelstellingen hebben wel zin voor de korte termijn. Al blijf ik het lastig vinden dat die doelstellingen meestal bloedeloos worden als je ze zo formuleert dat ze aan alle voorwaarden van SMART voldoen. Maar, ondanks dat, een activiteit op de korte termijn een harde deadline meegeven, dat kan wel zinvol zijn én werken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wet) komt er aan. Voor veel bedrijven zijn de implicaties van deze wet (nog) niet goed te overzien. Ook voor ons bij PRO6 managers niet. In ons holacratisch roloverleg bracht onze ICT-beheerder een voorstel in om een ‘accountability’ toe te voegen aan zijn rol over deze wet. Enkelen, waaronder ik, hadden twijfels of deze accountability wel correct was en of dit bij zijn rol hoorde. Maar, iedereen besefte ook dat we er wel iets mee moesten en dat het goed was als er in ieder geval een accountability rond de invoering van deze wet bij een rol zou zijn belegd. In de bezwarenronde kwamen er dan ook geen bezwaren. Bij holacracy werkt het zo dat als iets een verbetering is op de governance en je geen gegronde (aan regels gebonden) bezwaren hebt, het voorstel wordt geaccepteerd. Ook als het niet perfect is. Het voorstel is dus aangenomen.

Samenwerking is een groot goed in organisaties. Toch wordt de waarde ervan vaak onderschat en wordt het samenwerken als activiteit vaak ondermijnd. Bijvoorbeeld door systemen (denk aan: kpi’s, beoordelingen, prestatiebeloning) die het streven naar eigenbelang bevorderen. Die systemen belonen de interne winnaars. Ze bevorderen interne competitie. Want als jouw beoordeling en/of beloning afhangt van alleen jouw resultaten, dan zorg je natuurlijk dat je die resultaten behaalt. Ook al gaat dat ten kosten van de resultaten van collega’s, zelfs ten koste van het bedrijfsbelang.