Share             

 

 

Leiderschap
Management
Projectmanagement
Test
Actueel
Terzijde
Overzicht artikelen
Boekbesprekingen
Deze website
Wie ben ik?

Links

Home
Contact
Sitemap
Logboek

Zoeken

Aanbevolen:

Boekbespreking

 

     

bol.com Partner

 


English pages

Management

Blokkeermacht en daadkracht

Veelal wordt kwaliteit geborgd door het verplicht stellen van controles. De toets of die controle heeft plaatsgevonden wordt gevormd door de paraaf van een leidinggevende of iemand anders op een document. Zo’n paraaf is dus een toetssteen of degene die het moet doen het document heeft gecontroleerd. Puur feitelijk kan uit de paraaf alleen worden opgemaakt dat de parafeerder een paraaf heeft gezet. Veel parafen worden echter “blind” gezet, namelijk zonder het document zelf te controleren. Het parafencircuit wordt door degenen die parafen moeten verzamelen als bureaucratisch ervaren.
Hoe meer parafen vereist zijn op een document, hoe bureaucratischer een organisatie.
Hoe meer parafen hoe minder verantwoordelijk ieder is die een paraaf plaatst, hoe minder parafen waard zijn.
Hoe meer parafen, hoe minder slagkracht een organisatie vertoont. Zeker als iedere parafeerder daadwerkelijk controleert. Dan duurt het goedgekeurd krijgen van een document eindeloos. Hoe detaillistischer de parafeerders beoordelen hoe vaker de opsteller zijn document terug krijgt.
We kunnen een stelregel hanteren:  een organisatie die documenten produceert met meer dan drie parafen is al niet erg gezond meer.

Wanneer parafen verplicht zijn geeft dit de parafeerders veel macht. In feite hebben ze een veto-recht. Er is sprake van blokkeermacht. Er zijn vele parafeerders nodig om tot goedkeurig te komen, terwijl slechts één persoon nodig is om goedkeuring te onthouden.
De daadkracht of daadmacht van een organisatie is daarom omgekeerd evenredig aan het aantal parafen dat nodig is om tot goedkeuring van een document te komen.

Champagnac le Vieux, 1 augustus 2006

 

Lees ook:

 

1-2-3, de richtlijnen voorbij.
Richtlijnen worden snel als hinderlijk ervaren als zij verplicht zijn en niet als hulpmiddel worden ervaren.

Makkes van kwaliteitssystemen
Waarom kwaliteitssystemen vaak kwaliteit blokkeren.

http://pm3.markensteijn.com/richtlijnen.htm
Over projectmatig werken en richtlijnen.

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

 

Leiderschap
artikelen over dit onderwerp
Test
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Actueel
aandacht voor actuele onderwerpen
Terzijde
losse ideeën, overwegingen en beschouwingen
Management
artikelen over management
Projectmanagement

artikelen over projectmanagement
Overzicht
Een overzicht van alle artikelen op deze site
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
alle recente nieuwsbrieven
Wisseltjes
anekdotes over mijn kinderen en andere onderwerpen

Projectmanagementsite
website met allerlei informatie over projectmatig werken

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 

Copyright © 2001- 2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Herzien/Revised: 29 augustus 2015