Test uw Leidinggevende, de "Baastest" 


Hierna volgen de eigenlijke beoordelingsvragen. U dient een beoordelingscijfer tussen 1 en 9 te geven. Een "9" geeft aan dat u het er geheel mee eens bent dat de zin betrekking heeft op u. Een "1" geeft aan dat u de genoemde eigenschap volledig mist. Alle cijfers daartussen geven uw nuances weer. Als u het echt niet weet, vult u een "5" in.

Hij/zij kent de omgeving waarin wij acteren en de veranderingen die daarin optreden goed

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij komt met haalbare en concrete acties die sporen met zijn/haar visie en doelen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Zijn/haar schriftelijke vaardigheid zijn uitstekend

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij respecteert zijn medewerkers

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij geeft complimenten en beloont waar het kan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij is in staat zijn/haar ideeën en visie op een dusdanige wijze neer te zetten dat ieder deze begrijpt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij is in staat trends in de omgeving waarin wij acteren te onderkennen en het belang daarvan voor onze organisatie in te schatten

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij weet iedereen te overtuigen van de juistheid en noodzakelijkheid van zijn/haar ideeën en de door hem/haar uitgezette acties

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij kan uitstekend luisteren

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Wanneer zich een probleem voordoet zal hij/zij het altijd onmiddellijk oppakken en oplossen (voor zover dat binnen zijn/haar vermogen ligt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij weet veel van het vakgebied en over de specifieke eigenaardigheden van het metier waarin wij werkzaam zijn

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij is in staat te beoordelen of ideeën en activiteiten sporen met de visie, missie en doelstellingen van de organisatie en hem-/haarzelf

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij kan goed communiceren, presenteren en speachen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij is in staat een wij-gevoel te wekken bij de mensen die onder zijn/haar verantwoordelijkheid werken

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij spreek mensen aan maar straft niet, of slechts bij uitzondering

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij kan omgaan met grote hoeveelheden informatie van verschillende aard

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij kan goed inschatten welke medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning en biedt hen de juiste ondersteuning aan wanneer (en slechts wanneer) dat nodig is

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij is in staat zijn/haar medewerkers met plezier te laten werken, ook wanneer de te verrichten activiteit hen (enigszins) tegenstaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij laat iedereen tot de grenzen van zijn/haar kunnen presteren (en zelfs meer dan dat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Hij/zij geeft zijn/haar medewerkers veel vertrouwen en verantwoordelijkheden

1 2 3 4 5 6 7 8 9