Test uw eigen leidinggevende capaciteiten, de "Zelftest" 

Hierna volgen de eigenlijke beoordelingsvragen. U dient een beoordelingscijfer tussen 1 en 9 te geven. Een "9" geeft aan dat u het er geheel mee eens bent dat de zin betrekking heeft op u. Een "1" geeft aan dat u de genoemde eigenschap volledig mist. Alle cijfers daartussen geven uw nuances weer. Als u het echt niet weet, vult u een "5" in.

Ik ken de omgeving waarin wij acteren en de veranderingen die daarin optreden

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik kom met haalbare en concrete acties die sporen met mijn visie en doelen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Mijn schriftelijke vaardigheid is uitstekend

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik respecteer mijn medewerkers

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik geef complimenten en beloon waar het kan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik ben in staat mijn ideeën en visie op een dusdanige wijze neer te zetten dat ieder deze begrijpt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik ben in staat trends in de omgeving waarin wij acteren te onderkennen en het belang daarvan voor onze organisatie in te schatten

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik weet iedereen te overtuigen van de juistheid en noodzakelijkheid van mijn ideeën en de door mij uitgezette acties

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik kan uitstekend luisteren

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Wanneer zich een probleem voordoet zal ik het altijd onmiddellijk oppakken en oplossen (voor zover dat binnen mijn vermogen ligt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik weet veel van het vakgebied en over de specifieke eigenaardigheden van het metier waarin wij werkzaam zijn

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik ben in staat te beoordelen of ideeën en activiteiten sporen met de visie, missie en doelstellingen van de organisatie en mijzelf

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik kan goed communiceren, presenteren en speachen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik ben in staat een wij-gevoel te wekken bij de mensen die onder mijn verantwoordelijkheid werken

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik spreek mensen aan maar straf niet, of slechts bij uitzondering

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik kan omgaan met grote hoeveelheden informatie van verschillende aard

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik kan goed inschatten welke medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning en biedt hen de juiste ondersteuning aan wanneer (en slechts wanneer) dat nodig is

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik ben in staat mijn medewerkers met plezier te laten werken, ook wanneer de te verrichten activiteit hen (enigszins) tegenstaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik laat iedereen tot de grenzen van zijn/haar kunnen presteren (en zelfs meer dan dat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik geef mijn medewerkers veel vertrouwen en verantwoordelijkheden

1 2 3 4 5 6 7 8 9