Afdrukken

Teal organisaties (voor meer informatie over teal, lees: Boekbespreking “Reinventing Organizations”) kennen een hoge mate van vrijheid. Die is echter niet vrijblijvend. Jos de Blok en Aart Pool maken in “Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie” onderscheid in twee soorten vrijheid. Zij stellen hierover het volgende.

Enerzijds wordt vrijheid gezien als het ontbreken van druk van buitenaf om te handelen, en anderzijds als het van binnenuit vrij zijn om te handelen.

Er is dus sprake van een vrijheid “van” versus een vrijheid “tot”. In teal organisaties wordt , in tegenstelling tot de verwachting van veel buitenstaanders, veel van mensen verwacht. Zij zijn dus niet vrij “van”. Daarentegen krijgen ze het vertrouwen dat zij zelf allerlei keuzes kunnen maken, dat zij zelf hun werk kunnen inrichten. En dat komt neer op een vrijheid “tot”.

Het citaat in de afbeelding geeft dit treffend weer.

 

Citaten uit "Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie"

Boekbespreking “Reinventing Organizations

Boekbespreking “Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie