Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Basis

De basis van het model

De basis geeft de start van het project binnen zijn omgeving weer.

De projectomgeving in letterlijke en figuurlijke zin is de biotoop van het project. Het project maakt deel uit van die omgeving. Het vindt er zijn redenen van bestaan, maar ook zijn weerstanden. Een omgevingsanalyse of stakeholdersanalyse moet worden verricht om de omgeving te kennen. Dit is onderdeel van de projectbeheersing. Heeft een project ook te maken met een fysieke omgeving dan moet daar een verkenning plaatsvinden. Dit reken ik tot de projectinhoud.

De piramide heeft in de basis drie hoeken. In bovenstaande figuur worden de hoeken benoemd. In de hoekpunten zijn bestaande modellen te herkennen. Het “ik”, “wij” en “het” van Kern Konsult is vergelijkbaar.

Ik” is iets te egocentrisch van aard, het gaat niet alleen om de “ik” maar ook om anderen die als individu in het project staan, vandaar de wijziging van “ik” naar “individu”. "Individu" verwijst naar de deelname van individuen in het project.

Groep” verwijst naar de groepen die zich in of rond een project vormen.

Het” verwijst naar de zakelijke kant van het project, naar de instrumenten en de methodieken..

Vanuit de basis schieten we de lucht in, richting projectresultaat. De top van de piramide symboliseert het projectresultaat.

In ieder project vinden we processen, beheeractiviteiten en inhoudelijke activiteiten. Deze krijgen via de ribben van de piramide hun plaats. De piramide kent drie ribben, namelijk “proces”, “beheer” en “inhoud”.

De piramide heeft drie zijden, die van de "weg", het "werk" en de "wil". De zijden zijn allen even belangrijk.

De weg staat voor de route die moet worden afgelegd om het projectresultaat te behalen.

Iedere zijde komt meestal tot weinig goeds als de andere zijden onvoldoende aandacht krijgen.

De drie zijden, de basis met zijn hoekpunten en de drie ribben vormen samen het gehele project. Samen, niet ieder voor zich.

November 2004

Aanvullende informatie op deze website

Projectomgeving
Over de omgeving waarin projecten worden uitgevoerd.

De zijden:
Wil
Weg

Werk

De ribben:
Proces
Beheer

Inhoud

Het individu, de groep en de het-kant
Over de menselijke en instrumentele kant van projecten.

Aanvullende informatie op internet

http://www.markensteijn.com/het_pm3_model.htm
Een artikel waarin het PM3-model wordt geďntroduceerd.

Algemene informatie

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 05 december 2015