Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Algemeen

SMART en FUZZY

Trouwe bezoekers van mijn website kennen mijn artikel "Stop SMART, be FUZZY!"

SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Het SMART principe is een redelijk bruikbaar middel om doelen te formuleren waar je iemand aan kan houden. Vaak wordt gezegd dat je er iemand op kan afrekenen. Die uitdrukking gebruik ik liever niet.

Aan SMART zijn de nodige nadelen verbonden, zeker als het rigide gebruikt wordt. Lees voor een beter begrip het eerder genoemde artikel. Als alternatief heb ik het FUZZY principe geļntroduceerd. FUZZY staat voor feestelijk, uitdagend, zuiver, zinnelijk en yes! Dat was een introductie met een knipoog, maar verder ben ik er ook wel degelijk serieus over. Een uitdagend en vrijwel onmogelijk doel roept pas echt enthousiasme op en geeft pas echt energie.

Daar kunnen fantastische resultaten mee worden bereikt. En, het kan ook volledig mislukken. Maar, gebeurt dat laatste, reken er dan niemand op af. Je wist aan de voorkant toch al dat het vrijwel onhaalbaar was?

Onlangs bedacht ik dat SMART vooral hoort bij klassiek projectmanagement en FUZZY bij procesmanagement. Bij klassiek projectmanagement hoort het duidelijk van tevoren vaststellen van de te behalen doelen met inachtneming van de bijbehorende randvoorwaarden. Ook moet er sprake zijn van enig realisme. Anders is het niet fair om een projectleider aan het te realiseren resultaat te binden.

Bij procesmanagement is het eindresultaat helemaal niet zo zeker. De doelen zijn FUZZY, ze worden vaak pas in de loop van een proces helder.

Aangezien klassiek projectmanagement een anachronisme begint te worden, zou dit ook voor het SMART principe moeten gelden. Ik zie dat nog niet gebeuren.

De meeste mensen werken liever met de bekende technieken van gisteren. Jammer dat die niet meer werken.

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectsucces
Wat maakt een projectsuccesvol?

Dilemma's, processen en projecten
Over de schijnbare tegenstelling tussen procesmatig en projectmatig werken.

Aanvullende informatie op internet

Stop SMART, be FUZZY!
http://www.markensteijn.com/smart.htm

Algemene informatie

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 06 december 2015