Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Inhoud

Ontwerpintegratie

Ontwerpintegratie is gesitueerd op de ribbe van de inhoud, ingebed tussen “wil” en “werk”. Het is het domein van de ontwerpleider. Ontwerpintegratie is het bij elkaar brengen van de resultaten van diverse disciplines en het bespelen van de wil van vakgerichte medewerkers en anderen die eisen aan het project stellen (opdrachtgever, vergunningverleners, gebruiker, e.a.) opdat zij het geďntegreerde ontwerp aanvaarden. Ook als dat niet helemaal aan hun eisen of wensen voldoet.

De drie belangrijkste beďnvloedende groepen. 1
Opdrachtgever 1
Betrokken disciplines. 1
Stakeholders. 1
Ontwerpintegratie. 1
Wijzigingenbeheer 1

 

De drie belangrijkste beďnvloedende groepen

Er zijn drie groepen die invloed uitoefenen op het ontwerp. Dit zijn de opdrachtgever met zijn organisatie, de betrokken disciplines en de stakeholders.

Opdrachtgever

De opdrachtgever heeft met het projectresultaat een doel voor ogen. Dit doel leidt tot eisen en randvoorwaarden voor het project. Soms veranderen de doelen, waardoor eisen aan of verwachtingen over het projectresultaat veranderen.

Betrokken disciplines

Projecten zijn vrijwel altijd multidisciplinair van karakter. Iedere discipline stelt zijn eisen aan het ontwerp. Iedere discipline legt ook beperkingen op aan het resultaat. Eisen vanuit verschillende disciplines zijn vaak tegenstrijdig. Het projectresultaat moet zodanig zijn dat aan de geest van de eisen tegemoet worden gekomen. Soms is het onvermijdelijk dat op sommige eisen enigszins wordt ingeboet.

Stakeholders

Bij ieder project zijn allerlei stakeholders betrokken.
Sommige stakeholders spelen een “natuurlijke” rol in het project. Denk bijvoorbeeld aan toekomstige beheerders of gebruikers. Hun toekomstige betrokkenheid leidt tot eisen aan het project.
Daarnaast zijn er allerlei stakeholders die ingewikkelder in het project zitten. Denk bijvoorbeeld aan omwonenden bij een project in de buitenruimte. Die stakeholders hebben hun mening over het project en zitten er vaak bepaald niet op te wachten. Dit soort stakeholders probeert soms op allerlei wijzen het project te voorkomen. Als het project door hen niet is te stoppen zullen zij proberen de gevolgen ervan te verzachten door er eisen aan te stellen.
Een andere stakeholder, de politiek, kan ertoe geneigd zijn eisen van de vorige groep te honoreren.

Ontwerpintegratie

Het is de ontwerpleider die alle eisen en belangen i n het ontwerp zodanig moet zien te integreren dat er een resultaat ontstaat waar iedere betrokkenen min of meer mee kan leven.

Wijzigingenbeheer

De eisen die aan projecten worden gesteld zijn steeds vaker in beweging. Er is vrijwel geen enkele projectomgeving meer die echte rust vertoont. Dit betekent dat flexibel, maar beheerst met specificaties (eisen) moet worden omgegaan. Het werken met een voortschrijdend programma van eisen en een strikt wijzigingenbeheer zijn daarbij noodzakelijk. Het is zaak van iedere wijziging de consequenties voor tijd, geld en kwaliteit inzichtelijk te maken en te zorgen dat over het honoreren van de wijziging een expliciet besluit wordt genomen.
Wijzigingenbeheer behoort tot het domein van de projectcontrol.

November 2004

 

Aanvullende informatie op deze website

Werk
Beschrijving van de zijde van het werk, de kunde en de know-what.

Vaktechneuten of...?
Waarom inhoudelijke kennis van een project zo belangrijk is.

Vakmanschap
Projectleiders zijn professionals; dat vraagt om vertrouwen en ruimte krijgen.

Projectbeheersing
Over de beheersaspecten.

Inhoud
Over de inhoudelijke kant van een project.

Resultaat
Over het projectresultaat.

Projectcontrol
Wat is projectcontrol en welke zaken spelen daar allemaal bij?

Aanvullende informatie op internet

 

Algemene informatie

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 06 december 2015