Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Beheer

Richtlijnen

In projectmatig werkende organisaties zijn net als in andere soorten organisaties regels, richtlijnen, procedures en systemen aan de orde. Systemen als Prince2 beloven een beter beheerst project. In mijn ogen is hier slechts sprake van een mogelijk hulpmiddel. Voor wie daar geen behoefte aan heeft vormen dergelijke systemen (zodra het verplicht is ermee te werken) alleen maar belemmeringen.

Verder geldt dat projecten uniek zijn, anders werden ze niet als projecten uitgevoerd. Projecten kennen vele variabelen. Niet alleen het project (de opgave, het beoogde resultaat) is uniek, maar ook de klant, de interne en externe omgeving, de projectleider, de opdrachtgever en de projectmedewerkers. Die variabelen stellen allen hun eisen aan de uitvoering van het project. Het is een illusie dat je systemen kan ontwikkelen die alle variabelen van alle projecten op een adequate manier kunnen behandelen. Ieder project stelt eigen eisen.

Dan hebben we nog projectorganisaties die projecten van derden uitvoeren. Dergelijke organisaties moeten nog meer oppassen voor het invoeren van regels, procedures en systemen. Klanteisen gaan immers altijd boven eigen methoden, kwaliteitsborging, en dergelijke. Organisaties die dat niet onderkennen hebben weinig bestaansrecht.

Oktober 2006

Nagekomen noot, 10 juni 2015
Sommige organisaties lijden aan schizofrenie. De formele en feitelijke organisatie lopen ver uiteen. Projectleiders maken keurig de gevraagde plannen conform de vereiste formats. Zij nemen er zo min mogelijk in op, dus: niet meer dan het format en de regels vereisen. Daarmee creëren zij hun eigen vrijheid. Mensen in de stuurgroep (de Project Board)  zijn over al die plannen (lekker belangrijk) aan het beslissen, terwijl iedereen in de dagelijkse realiteit zijn eigen plan trekt en nooit meer naar de plannen kijkt. Al dat papier wordt (vrijwel) louter en alleen geproduceerd om de rituele dansen gaande te houden.

Aanvullende informatie op deze website

Projecten en kwaliteitsborging
Over het certificeren van projecten of projectenorganisaties.

Ervaringsstadia
Projectleiders maken diverse stadia door in hun carrière, Het is zaak hier rekening mee te houden in projectorganisaties.

Maginotlinie
Waarom "lessons learned" slechts schijnveiligheid genereren.

Aanvullende informatie op internet

www.markensteijn.com/1-2-3.htm
Richtlijnen worden snel als hinderlijk ervaren als zij verplicht zijn en niet als hulpmiddel worden ervaren.

Algemene informatie

 

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 06 december 2015