Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Basis

De slagkracht van projectmatig werken

Een van de helderste redenen om projectmatig te willen werken is de slagkracht die het oplevert. Voor een niet onaanzienlijk deel ligt die slagkracht in de reductie van het aantal communicatieknooppunten die moeten worden doorlopen om een taak voor elkaar te krijgen wanneer deze niet projectmatig wordt aangepakt.

Een projectleider met vier teamleden uit verschillende afdelingen heeft slechts met vier communicatieknooppunten te maken. Daarbij ga ik er overigens wel van uit dat deze teamleden ieder over voldoende mandaat beschikken. Zonder mandaat levert projectmatig werken aanzienlijk minder winst op aan sturingskracht.

 

 

Wanneer dezelfde medewerkers in een eenvoudige hiėrarchie werken ontstaan er al 10 of 14 knooppunten, afhankelijk van het wel of niet meetellen van de relatie tussen de projectleider en zijn teamleden.

 

 

Omdat ook communicatie tussen afdelingshoofden vaak noodzakelijk is, zijn er nog meer knooppunten. Onderstaande figuur heeft er al 24!

 

 

Is de hiėrarchie ingewikkelder dan neemt het aantal knooppunten alleen maar toe. Als we bijvoorbeeld uitgaan van een extra laag met twee hoofden komen er al weer drie knooppunten bij. Omdat niet alles keurig volgens de hiėrarchische lijnen verloopt zullen er in werkelijkheid nog veel meer communicatieknooppunten actief zijn.

Zelfs als je er vanuit gaat dat teamleden ruggespraak plegen met hun leidinggevenden blijft het aantal knooppunten binnen het projectmatig werken beperkt tot 9.

 

 

Betrekken we ook de onderlinge communicatie tussen teamleden in deze vergelijkingen dan blijven het onderscheid tussen de verschillende aansturingen gelijk. Immers die onderlinge communicatie treedt in alle gevallen op. In alle gevallen komen er 6 knooppunten bij. Het is dus niet onderscheidend tussen de modellen.

Nogmaals: projectmatig werken reduceert het aantal communicatieknooppunten binnen een werkorganisatie. Dit verhoogt de slagkracht enorm.
Dit gegeven is één van de krachten van de methodiek projectmatig werken.

November 2004

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectmanagement algemeen
Inleidende tekst over projectmatig werken.

Het mandaat van de projectleider
Over het mandaat van de projectleider.

Aanvullende informatie op internet

 

Algemene informatie

 

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 07 december 2015