Share             

 

 

Leiderschap
Management
Projectmanagement
Test
Actueel
Terzijde
Overzicht artikelen
Boekbesprekingen
Deze website
Wie ben ik?

Links

Home
Contact
Sitemap
Logboek

Zoeken

Aanbevolen:

Boekbespreking

 

     

bol.com Partner

 


English pages

Voorstellen

Werkervaring

Arbeidsverleden

Sinds 1 oktober 2014 werk ik als projectmanager bij PRO6 managers.

Tussen 1 januari 2013 en 30 september 2014 werkte ik bij het Havenbedrijf Rotterdam als projectmanager.

Vanaf 1 januari 2012 tot eind 2012 werkte ik als senior projectmanager bij Royal Haskoning. Vanaf 1 juli 2012 heette het bedrijf Royal HaskoningDHV. Vanaf 1 oktober 2007 tot eind 2012 was ik binnen Royal Haskoning hoofd van de adviesgroep Regionale & Stedelijke Infrastructuur te Rotterdam. Daarvoor was ik vanaf 1 april 2007 ad interim hoofd van de adviesgroep Wegen & Rail van Royal Haskoning op het kantoor in Rotterdam. En daarvoor werkte ik vanaf 1 januari 2005 als projectmanager/consultant bij IM Infra Consultancy en Management, oftewel IM Advies, te Hoofddorp. Sinds 1 augustus 2005 werd IM Advies onderdeel van Royal Haskoning.

Vanaf 1 april 2003 tot eind 2004 heb ik bij de Provincie Zuid-Holland gewerkt. Na een korte periode in het lijnmanagement heb ik als projectleider het invoeren van projectmatig werken binnen de Directie Ruimte en Mobiliteit gedaan, daarnaast was ik adviseur bij diverse projecten.

Vanaf augustus 2000 tot april 2003 heb ik via Balance gewerkt als projectleider en programmamanager civiele techniek (vooral gericht op de infrastructuur) bij het ontwikkelingsbedrijf Vinex van de gemeente Berkel en Rodenrijs. 


On the job in Berkel.

Voor die tijd werkte ik voor Gemeentewerken Rotterdam in diverse functies.

1993-2000 Projectmanager

1988-1993 Lijnmanager binnen de afdeling Onderhoud Gebouwen

1986-1988 Bouwkundig adviseur
(deels gedetacheerd vanuit het Ministerie van Sociale Zaken)

Ervaring opgedaan binnen de voorgaande functies

Ervaring met:

Lijn- en projectmanagement;
Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap;
De totstandkoming van bouwkundige, milieukundige en civiele werken (dit laatste zowel in de categorieën kunstwerken, infrastructuur en natte waterbouw, als in de GWW-sector);
Programmamanagement voor de civiele werken in een grote ontwikkelingslocatie;
De ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor beheer & onderhoud;
Beheer, onderhoud, renovatie en nieuwbouw van gebouwen. Zowel operationeel, als leidinggevend;
Coaching van medewerkers;
Deelnemen aan en/of trekken van accountteams, (stuur-) groepen, interne veranderprojecten, en dergelijke;
Opzetten interne cursus projectmatig werken;
Opzetten kennisplatform projectmanagement;
Invoeren van projectmatig werken;
Opzetten van projectgerichte kwaliteitsborging;
Opzetten en geven cursus gebiedsontwikkeling.

Projecten die (mede) onder mijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd

In chronologische volgorde:

    Gemeentewerken Rotterdam

Uitbreiding en renovatie verpleeghuis De Twee Bruggen te Rotterdam (definitief ontwerp t/m oplevering, 1993 - 1995);
Renovatie verpleeghuis Schiehoven te Rotterdam (definitief ontwerp t/m oplevering, 1993 - 1995);
Nieuwbouw zwakzinnigeninrichting en dagverblijf Doggersbank te Rotterdam (definitief ontwerp t/m oplevering, 1993 - 1995);
Nieuwbouw en renovatie Politiebureau Noordhoek te Rotterdam (definitief ontwerp t/m oplevering, 1993 - 1997);
Herinrichting Schouwburgplein Rotterdam (schetsontwerp t/m oplevering, 1993 - 1997)
Nieuwbouw depot voor Klein Chemisch Afval te Rotterdam (voorlopig ontwerp t/m oplevering, 1994 - 1997);
Realisatie liften bij de metrostations van de Noord-Zuidlijn te Rotterdam (voorlopig ontwerp t/m start bouw, 1994 - 1998);
Verbouwing hallen metrostation Beurs te Rotterdam (voorlopig ontwerp t/m start bouw 1e fase, ongeveer 1994 - 1996);
Nieuwbouw Beneluxlijn, metroverbinding tussen Rotterdam en Hoogvliet via Schiedam (bestek t/m halverwege de uitvoering voor de bestekken vanaf station Schiedam Centrum t/m de afbouw van de 2e Beneluxtunnel, tevens enkele aanverwante bestekken, 1996 - 2000);
Plaatsing geluidsschermen langs de A20 ter hoogte van de Ceintuurbaan en Ommoord. (tijdelijk waarnemend, adviesfunctie/smeeroliefunctie. Plaatsing zelf is een project van Rijkswaterstaat);
Gebiedsontwikkeling VINEX-locatie Nesselande te Rotterdam (initiatief t/m uitvoering, 1996 - 2000).

    Balance

Gebiedsontwikkeling VINEX-locaties te Berkel & Rodenrijs (initiatief t/m uitvoering, 2000 - 2003).

    Royal HaskoningDHV / IM Advies

Gebiedsontwikkeling ENKA/Ede (vooral in Masterplanfase, 2005 - 2007);
Opstellen aanbestedingsstukken DBFM-contract (op basis van de UAV-GC) vernieuwing N210 door de Krimpenerwaard (aanbestedingsfase, 2005 - 2006);
Gebiedsontwikkeling Nieuw-Rhijngeest te Oegstgeest (alle fasen, 2005 - 2011);
Gebiedsontwikkeling Vision Park Apeldoorn (advisering planvorming, 2012).

    Havenbedrijf Rotterdam

Realisatie Kade 8 bij Argos aan de Nieuwe Maas, D&C-overeenkomst, incl. realisatie steiger 0, binnenvaartligplaats (uitvoering t/m oplevering, 2013 - 2014);
Realisatie steiger bij Cetem aan de Oude Maas (advisering, 2013);
Realisatie multi-user kade Scheurhaven op de Landtong bij Rozenburg (schetsontwerp t/m oplevering, 2013 - 2014);
Realisatie demping deel Botlek & nieuwe kade voor Botlek Tank Terminal, D&C-overeenkomst, SCB, (uitvoering t/m oplevering, 2013 - 2014);
Openbaar maken weg Nerefcoterrein te Pernis (vanaf schetsontwerp, 2013 - heden).

Vernieuwing bewegwijzering en bebording havengebied (2014 – heden, aanbesteding t/m uitvoering).

Realisatie Ringweg Distripark Maasvlakte Zuidoost(2014 – heden, DO t/m uitvoering).

Reconstructie Sluisjesdijkpier, deelgebied 1 (2014 – 2014, uitvoering t/m oplevering).

Reconstructie Sluisjesdijkpier, deelgebied 2 (2014 – heden, DO t/m uitvoering).

Realisatie Trailerparking Theemsweg, bouwteam (2014 – heden, contractvorming uitvoering t/m uitvoering).

Pioneering Spirit en zanddammen, uitvoering en bewaking van contracten tussen HbR en Allseas m.b.t. de afbouw van de Pioneering Spirit. Dit is het grootste schip ter wereld (2014 - heden). De zanddammen worden onder water aangebracht in het kader van de ontwikkeling van de tweede Maasvlakte.

Adviesopdrachten

    Royal HaskoningDHV / IM Advies

Bieden materiedeskundige ondersteuning aan het opzetten van kwaliteitsborging bij Bureau Realisatie Infrastructuur (2005, Provincie Zuid-Holland);
Uitvoeren quick scan op kwaliteitsborging projectorganisatie N210 en opzetten Projectkwaliteitsplan (2005 - 2006, Provincie Zuid-Holland);
Opstellen Projectkwaliteitsplan voor de N210 (2005 - 2006, Provincie Zuid-Holland);
Opstellen Projectplan voor de N210 in de uitvoeringsfase (2005 - 2006, Provincie Zuid-Holland, DC&M contract);
Toetsen ProjectKAMplan aannemer voor realisatie productielocatie Monster (2006, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland);
Advisering over aanbesteding (deels UAV-GC en deels RAW), projectbeheersing en risicomanagement (incl. opzetten risico- en actiedatabase) voor de Zuidwestelijke Randweg Gouda (2006, Provincie Zuid-Holland);
Risicosessie verbreding Doenkade, N209 (2007, Provincie Zuid-Holland).
Workshop over sturing projecten geven (2008, Flora Holland);
Opzetten projectplan voor gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid (2008, Gemeente Rijswijk);
Het ontwikkelen en (viermaal) verzorgen van een interne cursus gebiedsontwikkeling binnen Royal Haskoning (2009 - 2010);
Advisering New Engineering (2010, Gemeentewerken Rotterdam);
Workshop projectcontrol (2011, Accountview);
Risicosessie dorpscentrum Vierpolders (2011, Gemeente Brielle).

    Port of Rotterdam

Onderzoek naar mogelijkheden voor ontsluiting van alle nutsvoorzieningen en naar bovenplanse investeringen bij uitbreiding van het Distripark Maasvlakte (2014 – heden).

Lezingen

Diverse lezingen over leiderschap. Voor: Balance & Fryske Akademy (2004)
Lezing leiderschap, projectmanagementmarkt PMI (2006)
Workshop projectcontrol. Voor: Yacht (2006)
Risicomanagement, wat is er nieuw aan? Voor: NVDO (2009)

Publicaties

Het PM3-model (deel 1), Projectie nr. 40, april 2001
Het PM3-model (deel 2), Projectie nr. 41, juni 2001
Strijd om de millimeter bij gebiedsontwikkeling, in De kunst van bouw- en woonrijp maken, 50 jaar Land + Water, december 2010 (samen met Martijn Willeboer)
Diverse teksten over projectmatig werken op http://pm3.markensteijn.com
Diverse teksten op mijn weblog, http://www.markensteijn.com/blog/
 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

 

Leiderschap
artikelen over dit onderwerp
Test
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Actueel
aandacht voor actuele onderwerpen
Terzijde
losse ideeën, overwegingen en beschouwingen
Management
artikelen over management
Projectmanagement

artikelen over projectmanagement
Overzicht
Een overzicht van alle artikelen op deze site
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
alle recente nieuwsbrieven
Wisseltjes
anekdotes over mijn kinderen en andere onderwerpen

Projectmanagementsite
website met allerlei informatie over projectmatig werken

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 

Copyright © 2001- 2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Herzien/Revised: 18 mei 2015