Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Directheid, indirectheid en projectmanagement

De ideeŽn van John Kay. 1
Directheid en indirectheid. 1
Wat is het belang voor projecten?. 1
Indirectheid in projecten. 2

 

In De omweg naar succes besteedt John Kay veel aandacht aan de fenomenen directheid en indirectheid. Op deze pagina wordt het belang daarvan voor het projectmatig werken uiteengezet.

De ideeŽn van John Kay

John Kay beschrijft onze wereld als een wereld waarin de dingen zo complex zijn geworden dat het eenvoudig ondoenlijk is geworden om van tevoren precies te bepalen hoe je een bepaald doel gaat bereiken. Elke actie heeft bijwerkingen, en of de actie het beoogde effect heeft moet vaak maar worden afgewacht.

Kay betoogt dat het direct met een vastomlijnd plan op je doel afgaan niet getuigt van wijsheid. Rijk wordt je niet door rijk te willen worden, maar doordat je andere dingen erg goed doet, waardoor anderen er geld voor over hebben.

Een spel als Risk win je niet door vanaf je eerste acties gelijk naar het volbrengen van je opdracht te streven, maar door eerst een stevige positie op te bouwen. Vanuit een dergelijk positie lukt het wellicht uiteindelijk om je opdracht te vervullen.

Kay prijst indirectheid aan als manier om succes te verwerven. Vandaar die omweg naar dat succes in de titel van zijn boek.

Directheid en indirectheid

Kay zoekt de sleutel naar succes in het afwisselend streven naar hogere doelen, tussendoelen en basisacties. In uitgebreide analyses en vastomlijnde doelen ziet hij niets. Veel draait om improviseren (of zelfs: ďdoormodderenĒ). Wie succes wil hebben moet niet continue alle beschikbare opties afwegen, maar slechts enkele die een goed gevoel geven. Je doet iets, kijkt of het werkt, stelt bij of gaat weer iets anders doen.

Wat is het belang voor projecten?

Veel projecten zijn zo complex dat hiervoor hetzelfde geldt als voor de samenleving en organisaties waar Kay het over heeft. Het klassieke projectmanagement uit de boekjes raakt gedateerd.

Grote en/of complexe projecten zijn in grote lijnen vorm te geven. Je kunt het einddoel voor ogen hebben, maar heel concreet is dat vaak nog niet. In de verschillende projectfasen werk je van grof naar fijn. Van abstract naar concreet. Iedere fase wordt het projectresultaat iets concreter tot het is gerealiseerd.

Je moet projectresultaten niet te nauw vastleggen. Het gaat om het doel, niet om de exacte uitwerking. Die komt vanzelf.

Projectmatig werken is een gestructureerde manier van werken waarmee je aan de tekortkomingen van directheid kunt ontkomen.  Mits je voldoende ruimte houdt voor bijstellingen, gedurende het gehele traject.

Indirectheid in projecten

Vertaald naar projecten betekent ďindirectheidĒ:

Einddoelen bij aanvang losjes definiŽren;

Besef dat de kennis over de aanpak en de doelen onvolledig is, en dat die kennis pas in de loop van de tijd verworven wordt;

Besef dat de projectomgeving onzeker is, dat de draagwijdte van gebeurtenissen zelden volledig kenbaar is;

Afgaan op onderbuikgevoelens (gut feeling), die geven vaak verrassend correct aan of je wel/niet op de goede weg bent;

De processen in en rondom veel projecten zijn zo complex dat niemand ze geheel kan doorgronden;

Bij het nemen van acties de mogelijke keuzes beperken op basis van gezond verstand, onderbuikgevoelens en intuÔtie;

Nemen van besluiten op basis van gezond verstand, met het besef dat je nou eenmaal niet alles kan overzien en weten;

Voortdurend flexibel inspelen op veranderende omstandigheden;

Leren leven met paradoxen, inconsistenties en ambiguÔteit;

Vertrouwen op deskundigen (maar niet blind!);

Beseffen dat orde niet altijd is af te dwingen.

Tot slot nog een citaat van Kay:

Indirecte besluitvormers en probleemoplossers begrijpen dat het verband tussen bedoeling en resultaat vaak niet duidelijk is, achteraf evenmin als van tevoren.

December 2012

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectmanagement algemeen
Algemene uitleg over projectmatig werken.

De projectinhoud
Over de inhoudelijke kant van het project.

Scope
Over projectscope en de beheersing daarvan.

Verwachtingenmanagement
Over de betekenis van verwachtingen in projecten.

Projectsucces
Wat maakt een projectsuccesvol?

Complexiteit en projecten
Over chaos en complexiteit in projecten, over twijfels, heroverwegingen en afwijkingen.

SMART en FUZZY
Over het SMART- en het Fuzzy-principe en de relatie daarvan met projectmanagement.

Klassiek Projectmanagement
Over het klassieke projectmanagement.

Aanvullende informatie op internet

http://www.markensteijn.com/smart.htm
Stop SMART, be FUZZY! Over de gevaren van SMART-doelstellingen.

http://www.markensteijn.com/intuitie.htm
IntuÔtie en leiderschap

http://markensteijn.com/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=1038
Boekbespreking: De omweg naar succes

Algemene informatie

De omweg naar succes bij Managementboek.nl en bij Bol.com.

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 05 december 2015