Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Omgeving

Draagvlak

Vaak wordt projectcommunicatie ingezet om “draagvlak te creëren”.

Ik vind dat nogal pretentieus. Zeker in ruimtelijke projecten. Maar ook bij andere projecten vermoed ik dat dit vergelijkbaar is.
Bij ruimtelijke projecten komt de projectleider in een omgeving, waarin hij feitelijk weinig meer is dan een passant. De projectleider komt, gaat zijn project realiseren en verlaat die omgeving weer.

Bij ruimtelijke projecten zijn er altijd mensen die niet blij zijn. Nederland is vol en vrijwel iedere vierkante meter heeft een bestemming. Verandering betekent iets voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven, iets voor de uitstraling van het vastgoed en het woongenot en er zijn mensen die (een deel van) hun bezit moeten afstaan om het project mogelijk te maken. Ja, er zijn ook mensen die profiteren van het project, anders kwam het er in ons democratische bestel niet, maar er is een groep die weinig reden heeft om er blij mee te zijn. En alle omwonenden hebben ook nog eens veel overlast tijdens de realisatie (de aanleg) van het project.

Draagvlak creëren bij dergelijke groepen mensen is een vrijwel onbegonnen taak. Je kan hooguit het leed verzachten door eerlijk en respectvol met hen om te gaan.

Wat moet je dan wel doen?
Je komt in een bestaande omgeving, in een bestaand netwerk, terecht.
Zorg dat je handelt binnen en met die omgeving en niet tegen die omgeving.

"Wij gaan draagvlak creëren". Dat kan helemaal niet. "Wij gaan procedures voorkomen." Misschien wel, maar niet als dat het doel is. Dat is namelijk een “doel” dat je alleen via een omweg kan bereiken (zie "directheid, indirectheid en projectmanagement"). Maar, misschien bereik je het ook niet. Succes is niet verzekerd.

December 2012

 

Aanvullende informatie op deze website

Stakeholders
Over belanghebbenden en omgevingsanalyse of stakeholdersanalyse.

Projectomgeving
Over de omgeving waarin een project wordt uitgevoerd.

Interne omgeving
Naast de externe is er ook sprake van een interne projectomgeving.

Verwachtingenmanagement
Over de betekenis van verwachtingen in projecten.

Social media
Over de toepassing van sociale media in projecten.

Aanvullende informatie op internet

 

Algemene informatie

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 05 december 2015