De natuur ontwikkelt zich evolutionair. Darwin en zijn opvolgers hebben dit afdoende bewezen. Ook binnen en tussen organisaties doen zich evolutionaire fenomenen voor (lees bijvoorbeeld: “Darwin en het leven en sterven van de organisatiecultuur”. De manier waarop organisaties traditioneel worden opgezet getuigt nog van weinig begrip hiervoor. Holacracy (lees voor meer informatie: “Holacracy en ik”) is een alternatief dat daarentegen juist dit evolutionaire karakter in haar structuur opneemt.

Ik heb er hier al vaker aandacht aan besteed, doelstellingen en focus brengen je waarschijnlijk sneller bij je doel. Dat wel. Maar ze maken je vaak ook blind voor de kansen die zich onderweg voordoen. Een beetje snuffelen en zwerven kan veel verrijking en kansen geven. Dus voor wie zich daar wel bij voelt: denk niet dat je iets fout doet omdat je niet met doelen en dergelijke werkt voor je persoonlijke ontwikkeling. Ook als je onderzoekender bent ingesteld en niet (al) precies weet waar je heen wilt, dan is daar niets mis mee. Onderweg ontdek je van alles. Vertrouw daar maar op.

Do rewards motivate people? Absolutely. They motivate people to get rewards.

Alfie Kohn is een auteur die je zelden geciteerd ziet. Volledig onterecht, want hij heeft veel te zeggen. Hij geeft daarbij niet zomaar een mening, maar baseert zich op gedegen onderzoek. 

Na de agrarische revolutie werden menselijke samenlevingen steeds groter en complexer, terwijl de imaginaire constructies waarop de sociale orde steunde steeds doorwrochter werden. Mythen en fictie leerden mensen bijna van geboorte af aan dat ze op een bepaalde manier moesten denken, zich moesten gedragen volgens bepaalde normen, bepaalde dingen moesten willen en bepaalde regels moesten naleven. Zo werden kunstmatige instincten gecreëerd, waardoor miljoenen vreemden effectief met elkaar konden samenwerken. Zo’n netwerk van kunstmatige instincten heet ‘cultuur’.

Ik heb me jarenlang bezig gehouden met het onderwerp leiderschap. Rond dit onderwerp is deze website ook begonnen. Tot enkele jaren geleden bekeek ik dat onderwerp vanuit het perspectief van de aloude command & control-organisaties. Een organisatievorm waar de meeste organisaties nog steeds toe behoren.