Ik heb op deze site regelmatig over leiderschap en organisatiecultuur geschreven. In “Organizational culture and leadership” legt Schein een sterk verband tussen beiden. Namelijk tussen leiderschap enerzijds en het creëren en managen van cultuur anderzijds. Mij bezorgt die bewering een ongemakkelijk gevoel. Hierna wat kanttekeningen.

Laatst hoorde ik op de radio iemand zeggen: “De grootste fout die je kan maken is je vorige crisis bestrijden”. Ik meen dat het iemand van de brandweer was. Een naam heb ik in mijn geheugen helaas niet geregistreerd. Maar, die zin bleef wel hangen.

Er zijn nog altijd mensen die geloven in prestatiebeloning, in extrinsieke motivatie en de daarbij behorende denkbeelden en methoden. Zij zouden verplicht moeten worden om “Drive” van Daniel Pink te lezen.

In “Analogie” betogen Douglas Hofstadter en Emmanuel Sander dat ons denken is gebaseerd op analogieën. Via analogieën wordt ons begrippen- en denkkader continue uitgebreid. Onze kennis wordt fijner en fijner in categorieën verdeeld. Een kind onderscheidt een dier, vervolgens een hond en later zelfs de hondenrassen.