Ik zie een moderne manager niet gauw nazeggen wat de heer Blüher uit het citaat zegt. Maar, de scheiding tussen denken en doen, waarbij alle beslissingen zijn voorbehouden aan managers, is wel degelijk op een verondersteld verschil in vermogens tussen managers en medewerkers gebaseerd.

De Deming-cirkel is nog altijd populair. De cirkel wordt ook heel vaak bij projecten aangehaald. Mensen beweren dan dat ze de Deming-cirkel bij projecten toepassen. Lang heb ik geprobeerd om te begrijpen hoe ze dat doen en wat ze dan precies doen. Ik ben er nooit achter gekomen. Ik heb nooit een bevredigende verklaring gezien. En op een bepaald moment kan je dus maar één conclusie trekken. En die conclusie luidt: “Bullshit”. Mensen beweren iets, het klinkt goed, het lijkt best wetenschappelijk of op zijn minst grondig. Maar, als niemand kan vertellen hoe je er praktisch invulling aan geeft …
Dan houdt het op!

Over holacracy wordt nog weleens gezegd en gedacht dat het “zoveel regels” kent. Dat komt omdat die regels zo zichtbaar zijn, zo expliciet zijn gemaakt en zo anders zijn dan de regels van de machinebureaucratie. Zoals we de machinebureaucratue volgens het citaat van Mintzberg niet opmerken, zo merken we ook haar regels niet op. En omdat we de regels van deze dominante organisatie-inrichting niet waarnemen lijken de regels van een andere organisatie-inrichting al snel omvangrijk.

In “Opkomst en ondergang van strategische planning” maakt Henry Mintzberg gehakt van de strategische planning. Hij zegt in dit boek veel behartenswaardige dingen. Omdat hij het begrip planning zeer breed opvat hebben zijn inzichten ook impact op projectplanning. Projectplanning is daarbij het meest te vergelijken met wat Mintzberg actieplanning noemt.

Bij het 60-jarig huwelijksfeest van mijn ouders kwam ik oude bekenden tegen. Zoals dat dan gaat willen mensen weten wat je tegenwoordig doet. Ik gaf aan als projectmanager te werken. Wat dat inhield bleek maar moeilijk over te brengen. Wat het niet makkelijker maakte was dat mijn gesprekspartners zelf invulden wat ze dachten wat ik dan deed. Waarop ik moest gaan vertellen dat ik dat niet deed.