Karl Popper werpt een mooi licht op de maakbaarheid van gecompliceerde menselijke artefacten. Tegelijkertijd schemert er voor mij ook iets in door van de fragiliteit van alles wat door mensenhanden is gemaakt. Al die kleine aanpassingen waren nodig, omdat er iets fout bleek te gaan of omdat er iets beter kon. Omdat er iets toch niet klopte.

Om succes te hebben als bedrijf zijn de juiste mindset, de juiste kennis en de juiste vaardigheden onontbeerlijke. Een bepaalde mindset, bepaalde kennis en bepaalde vaardigheden die passen bij de ontwikkelingen van dat moment. Daarnaast speelt geluk uiteraard een grote rol. Want het is in de geschiedenis al vaker voorgekomen dat bij een nieuw soort product niet degene wint (de markt domineert) die het beste product levert. Het gaat dus zeker niet alleen om technische kennis en kunde, maar ook om een slimme marketing. En, nogmaals, om geluk.

Wat betekent het voorgaande voor het fenomeen ‘big data’?

Hoort u ook weleens zinnen als “Het ligt aan de cultuur” of “We moeten de cultuur veranderen”? Ja?