De basis van het PM3-model

De basis geeft de start van het project binnen zijn omgeving weer.

De projectomgeving in letterlijke en figuurlijke zin is de biotoop van het project. Het project maakt deel uit van die omgeving. Het vindt er zijn redenen van bestaan, maar ook zijn weerstanden. Een omgevingsanalyse of stakeholdersanalyse moet worden verricht om de omgeving te kennen. Dit is onderdeel van de projectbeheersing. Heeft een project ook te maken met een fysieke omgeving dan moet daar een verkenning plaatsvinden. Dit reken ik tot de projectinhoud.

De piramide heeft in de basis drie hoeken. In bovenstaande figuur worden de hoeken benoemd. In de hoekpunten zijn bestaande modellen te herkennen. Het “ik”, “wij” en “het” van Kern Konsult is vergelijkbaar.

Ik” is iets te egocentrisch van aard, het gaat niet alleen om de “ik” maar ook om anderen die als individu in het project staan, vandaar de wijziging van “ik” naar “individu”. "Individu" verwijst naar de deelname van individuen in het project.

Groep” verwijst naar de groepen die zich in of rond een project vormen.

Het” verwijst naar de zakelijke kant van het project, naar de instrumenten en de methodieken..

Vanuit de basis schieten we de lucht in, richting projectresultaat. De top van de piramide symboliseert het projectresultaat.

In ieder project vinden we processen, beheeractiviteiten en inhoudelijke activiteiten. Deze krijgen via de ribben van de piramide hun plaats. De piramide kent drie ribben, namelijk “proces”, “beheer” en “inhoud”.

De piramide heeft drie zijden, die van de "weg", het "werk" en de "wil". De zijden zijn allen even belangrijk.

De weg staat voor de route die moet worden afgelegd om het projectresultaat te behalen.

Iedere zijde komt meestal tot weinig goeds als de andere zijden onvoldoende aandacht krijgen.

De drie zijden, de basis met zijn hoekpunten en de drie ribben vormen samen het gehele project. Samen, niet ieder voor zich.

November 2004

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectomgeving
Over de omgeving waarin projecten worden uitgevoerd.

De zijden:
Wil
Weg
Werk

De ribben:
Proces
Beheer
Inhoud

 

Aanvullende informatie op internet

https://www.markensteijn.com/index.php/projectmanagement/123-het-pm3-model
Een artikel waarin het PM3-model wordt geïntroduceerd.