Omschrijving

Hierna een aantal van mijn projecten bij het Havenbedrijf:

Omschrijving

In de Botlek was boeispan 66 in gebruik voor boord-boord overslag van diverse bulkgoederen. Nadeel van boeispannen is dat de afgemeerde schepen op wind en stroming veel bewegen. In de relatief krappe ruimte van de Botlek, met veel overige scheepvaart, werd die situatie mogelijk onveilig. Daarnaast was er de wens om meer natte bulkgoederen te gaan overslaan op 66. Dit is de aanleiding geweest om boeispan 66 om te bouwen tot een palenconfiguratie, palen 66.

Pier 2 Waalhaven

Omschrijving

Op pier 2 in de Waalhaven te Rotterdam ligt een kavel braak. Onderzocht wordt of deze kavel kan worden vergroot door een aangrenzend bedrijf te verplaatsen (2015).
Indien dit kan, dan worden er twee andere bedrijven op de nieuwe kavel gehuisvest die nu elders zitten.
De nieuwe bedrijven hebben dan overslagvoorzieningen nodig. Deze moeten nieuw aangelegd worden.

Slachthuisbuurt-Zuidstrook

Omschrijving

Vanaf februari 2016 t/m juli 2018 was ik actief bij de Gemeente Haarlem als procesmanager.

Bestaande locatie

Omschrijving

Op pier 8 in de Waalhaven te Rotterdam ligt een kavel braak. Onderzocht wordt of deze geschikt is voor Eerland Shiprepair (2015).

Naar verwachting zal een overslag-/afmeervoorziening deel gaan uitmaken van het project.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam.

Hogeschool Utrecht

Omschrijving

PRO6 managers verzorgt al enige jaren de module Integraal Project Management (IPM) in het kader van een Master of Engineering.

Omschrijving

De Provincie Flevoland ontwikkelt in samenwerking met de Gemeente Lelystad een nieuwe overslaghaven en agro-hub Flevokust. Deze faciliteiten worden naast de Maximacentrale gerealiseerd, ten noorden van Lelystad.

Tankput Koole

Omschrijving

Op het terrein van Koole aan het Tankhoofd te Rotterdam worden nieuwe opslagtanks gerealiseerd. Deze tanks komen dichtbij een bestaande kademuur te staan. Onderzocht wordt wat de effecten van bepaalde funderingstechnieken van de tanks op de kademuur zijn en wat een haalbare techniek is.

Pioneering Spirit na aankomst op 8-1-2015

Omschrijving

Op 8 januari 2015 arriveerde de Pioneering Spirit in de haven van Rotterdam om te worden afgebouwd. Om dit grootste schip ter wereld te ontvangen waren diverse voorbereidende werkzaamheden nodig.

Steiger Indorama

Omschrijving

Indorama zoekt naar mogelijkheden om de overslagcapaciteit te vergroten.

Omschrijving

Na de verplaatsing van het bedrijf Van Leeuwen moest het vrijkomende terrein worden heringericht. De opgave was om op dit terrein 66 bomen te planten die voortkwamen uit een herplantplicht voor bomen die elders waren gekapt.