Demping Botlek Tank Terminal

Omschrijving

Bij Botlek Tank Terminal (BTT) in de Botlek is een demping uitgevoerd om voor de klant de mogelijkheid te creëren om extra tankopslag te realiseren. De demping is aan de waterzijden voorzien van kademuren. Daarnaast zijn enkele steigers gemodificeerd die in relatie stonden tot de demping.

Argos, kade 8 in aanbouw

Omschrijving

Bij Argos (later Nova, en nog later: Koole) is een nieuwe kade (kade 8) van 300 m’ met een contract diepte van -15,15 m’ NAP gerealiseerd.
Het werk is als design & construct aanbesteed.

Truckparking Theemsweg in uitvoering

Omschrijving

Aan de Theemsweg is een betaalde truckparking gerealiseerd. Door te voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor vrachtwagens moet wild parkeren in het havengebied voorkomen worden.

Eerste bebording begin juni 2015

 

Omschrijving

De Rotterdamse haven is over een forse tijdspanne gegroeid tot wat het nu is. Bij elke uitbreiding zijn eigen kwaliteitsnormen gehanteerd. Ook de bebording verschilt per gebied.

Omschrijving

In het verlengde van de Petroleumweg te Rotterdam is een weg die eerst onderdeel uitmaakte van het Nerefco- en later van het BP-terrein gereconstrueerd zodat deze voldoet aan de eisen die een openbare weg gesteld worden. De weg is daartoe terug genomen van BP.

Ringweg Distripark Maasvlakte in uitvoering

Omschrijving

Het Distripark Maasvlakte lag oorspronkelijk op de eerste Maasvlakte. Met de realisatie van de tweede Maasvlakte kon het Distripark worden uitgebreid. In dit kader moest de infrastructuur worden uitgebreid.

De geraliseerde multi-userkade in de Scheurhaven

Omschrijving

In de Scheurhaven, gelegen op de kop van de Landtong Rozenburg, is een multi-user kade gerealiseerd.

 

Herinrichting Sluisjesdijk, fase 1 vrijwel gereed

Omschrijving

De Sluisjesdijk was een enigszins verloederd gebied. Er vonden in de nachtelijke uren illegale straatraces plaats. En er waren waarschijnlijk ook wel andere activiteiten die het daglicht niet konden verdragen.