In “Wat onze identiteit niet is” schrijft Nathalie Heinich over identiteit. Het gaat grotendeels over de identiteit van landen en het politieke gebruik (of: misbruik) daarvan, maar daar wil ik het hier niet over hebben. Vanwege de relatie met mensen binnen organisaties gaat dit stukje over persoonlijke identiteit.

 

Eigenlijk is het geen wonder. Zodra je bazen hebt gaan ze controleren. Want het hele concept van hiërarchie betekent dat iedere baas verantwoordelijk is voor wat zijn “ondergeschikten” doen. En die doen nou eenmaal niet alles hetzelfde als wanneer hij het zelf zou doen.

 

Met Malcolm Gladwell zeg ik, ja, wanneer er geen bazen zijn, wanneer je werkt op basis van zelfsturing, dan heb je meer verantwoordelijkheid. Ja, en waarschijnlijk voelt iedereen ook meer verantwoordelijkheid, want je moet jezelf waarmaken tegenover je gelijken.

In de Israëlische documentaire ‘Murky skies’ over de Bijlmerramp komt het volgende naar voren. Er is heel veel onduidelijkheid en gedoe geweest over 20 ton van de lading die lang niet met vrachtbrieven kon worden onderbouwd. Als die vrachtbrieven uiteindelijk boven water komen, dan blijkt het om allemaal tamelijk onschuldige materialen te gaan.

In “The Winner Takes It All. Of...???” beschreef ik al eens het verschil tussen Auftragstaktik en Befehlstaktik. De Auftragstaktik van de Duitsers in de Tweede Weeldoorlog was superieur aan die van de geallieerden. Maar, de Duitsers verloren wel, want getalsmatig waren de geallieerden superieur. Met name de Russen zetten heel veel manschappen in en er sneuvelden er heel veel.