In het eerste artikel[i] van deze reeks heb ik u meegenomen in mijn verbazing over de discrepantie tussen wens en werkelijkheid waar het “nieuw leiderschap” betreft. Veel leiders hebben het over empowerment, nieuw leiderschap en andere gewilde zaken, maar staven hun voorkeur daarvoor niet met hun eigen gedrag. In het tweede artikel[ii] kwamen we tot de conclusie dat de beoordeling van leiders alleen goed door de eigen medewerkers kan plaats vinden en dat de beoordelingsmaatstaf van die medewerkers wordt gevormd door de legitimiteit van de leidinggevende.
In dit artikel gaan we die legitimiteit ontrafelen.

Veel fusies mislukken. Ze leveren niet de beoogde resultaten op.

Van fusies wordt doorgaans verwacht dat er schaalvoordeel optreedt, of, anders gezegd: dat het gezamenlijk uitvoeren van bepaalde activiteiten tot kostenreductie leidt waardoor het rendement van de nieuwe organisatie vanzelf verbeterd ten opzichte van de oude. De gedachte hierachter is dat het inefficiënt is om als organisatie bepaalde functies in de bestaande omvang in stand te houden. Als de functies samen met andere organisaties kunnen worden uitgevoerd kan meer worden gedaan met dezelfde of, liever nog, met minder mensen.
Fuseren moet dergelijke resultaten mogelijk maken.

In een eerder artikel[i] concludeerde ik dat leiderschap contextgebonden is doordat materiedeskundigheid een van de voorwaarden is om als leider erkend te worden. Dit roept vragen op over de mogelijkheidheden van het leidinggeven binnen grote concerns en multinationals. Bij homogene firma´s concludeerden we dat het tonen van leiderschap mogelijk is.[ii] Een groot deel van de materiedeskundigheid is concernbreed relevant. Regionaal moet het leiderschap op een lager niveau in de organisatie worden ingevuld, dit om een geloofwaardige en adequate omgang met de verschillen in lokale markten te borgen.
Bij gediversifieerde concerns waarin verschillende branches zijn verenigd ligt dit gecompliceerder. In dit artikel beschouwen we dat soort bedrijven nader.

In de planeconomieën van het voormalige Oostblok werden vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Althans dat was de bedoeling. De praktijk was dat er altijd meer vraag dan aanbod was. De vraag was kennelijk niet voldoende voorspelbaar, of men was eenvoudig weg niet in staat voldoende te produceren conform de vraag. Daarnaast was voor de consument ook het aanbod onvoorspelbaar, waardoor iedereen zijn kans greep als er eindelijk eens iets te krijgen was. Dat zal de afstemming van vraag en aanbod ook niet hebben vergemakkelijkt. Het resultaat was in ieder geval dat de koper niets had te kiezen, hij werd als klant genegeerd.

In dit artikel verkennen we de fenomenen efficiëntie en verspilling en hun onderlinge relatie.

Een professor vertelde eens het verhaal van een student die onderzoek deed naar leiderschap in het kraakpand waar hij woonde. De jongen had een anarchistische visie en was ervan overtuigd dat er in het kraakpand geen leiders waren, maar dat alles collectief gebeurde en werd besloten.
Onthutst bracht hij de prof op de hoogte van zijn bevindingen. De voornaamste conclusie van zijn onderzoek was dat hijzelf de leider was.