Inleiding

Op deze pagina´s vindt u kennis over projectmatig werken. Als leidraad voor de opbouw gebruik ik het door mij ontwikkelde pm3-model.[i] Op iedere pagina vindt u basisinformatie rond een onderwerp. Daarnaast biedt iedere pagina hyperlinks binnen en buiten deze site. Ook wordt naar andere informatiebronnen verwezen.

Het model

Modellen zijn er vooral om mensen snel inzicht te geven in iets dat nieuw voor hen is. Het projectmatig werken is voor onervaren mensen tamelijk ongrijpbaar. Een benadering die dicht bij de ervaringswereld van de onervarenen ligt biedt de mogelijkheid van een snelle herkenning. Juist dan kan er een koppeling met het dagelijks werk worden gemaakt en wordt dit gedachtegoed niet als een ver-van-mijn-bed-show ervaren. Mensen die nog onervaren zijn in het projectmatig werken zijn doorgaans vakinhoudelijk bezig. Door de vakinhoud naast de processen en beheersingskant een plaats te geven in het model krijgt het de waardering die het verdient en wordt het model begrijpelijker voor leken.

 

Navigatie binnen deze site

Hieronder staan links naar de hoofdpagina´s die ieder een onderdeel van het pm3-model behandelen. Op die pagina´s staan verwijzingen naar subonderwerpen.
Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving       

Wil (know-why)
Weg (know-how)
Werk (know-what)

Proces
Beheer
Inhoud

Functies

Register(woordenlijst)

November 2004


[i] Markensteijn, P.H., "Het PM3-model", www.markensteijn.com/het_pm3_model.htm, 2000.

 

Aanvullende informatie op deze website

De basis van het model
Een toelichting op de basis van de piramide en op de drie hoeken van het pm3-model.

Woordenlijst, index
Lijst van gebruikte begrippen met links naar pagina's op deze site.

 

Aanvullende informatie op internet

http://www.markensteijn.com/het_pm3_model.htm
Een artikel waarin het PM3-model wordt geïntroduceerd.

 

Algemene informatie

Groote, G.P., Hugenholtz-Sasse, C.J. & Slikker, P., Projecten leiden

Dit boek op Managementboek.nl en op bol.com

 

Wijnen, W., W. Renes & P. Storm, Projectmatig werken

Dit boek op Managementboek.nl

 

Bos, J. & Harting, E., Projectmatig creëren

Dit boek op Managementboek.nl