In mijn werk kom ik regelmatig one-issue´ers tegen. Voldoende om daar eens aandacht aan te besteden.

Locatieontwikkeling

Bij locatieontwikkeling loop je allerlei instanties en individuen tegen het lijf met één belang of onderwerp. Denk aan brandweer, politie, hoogheemraadschap, de diverse nutsbedrijven, te onteigenen of in te passen kaveleigenaren, natuurbeschermers, toekomstige beheerders, vormgevers, fietsfanaten, verkeersmoeders, enzovoorts. Allen hebben ze gemeen dat zij vanuit een begrensde blik naar de ontwikkeling van een locatie kijken. Wat zij zeker niet gemeen hebben is hun belang. Die verschillende belangen zijn moeilijk te verenigen en soms zelfs tegenstrijdig. Een goede stedenbouwkundige kan die belangen grotendeels onderling afstemmen. In de praktijk stellen die stedenbouwkundigen zich echter op onderdelen zelf ook als one-issue´er op, namelijk waar het hun vormgevingsprimaat betreft.

Refrein:

Uiteindelijk is het de leider die alle belangen moet wegen, die belangen moet zien te verenigen en soms knopen moet doorhakken, waarbij soms één of meerdere belangen geschaad worden. Dit laatste omdat het niet anders kan. Bij tegenstrijdige belangen, kunnen immers niet alle belangen gediend worden.

Dat voor wat betreft de inhoud, nu het proces.

Staffunctionarissen, en dergelijke

Binnen organisaties lopen de one-issue´ers ook rond. Met medeweten en volle steun van de leiding overigens. Immers, welk bedrijf kan zonder mensen die zich bezig houden met financiën (op verschillende wijzen), met kwaliteitsborging, met informatisering, met personeelsbeleid, met medezeggenschap, met arbeidsomstandigheden, met juridische zaken, enzovoort! Mensen die zich met dergelijke aspecten van een organisatie bezig houden zijn allen in meer of mindere mate one-issue´ers. Zeker als ze zich alleen met dat ene aspect bezighouden en het ook nog eens hun dagtaak is zullen ze dat aspect als hèt belangrijkste van de organisatie zien. Rond hen draait de gehele organisatie. Hun werk vormt de kern waar alles om draait. Usurpatie wordt dat wel genoemd. Toe-eigening van alle aspecten van de organisatie, alle aspecten van de organisatie als deelaspect van het eigen terrein.

En ook hier is het weer de leider die …

Refrein:

Uiteindelijk is het ...

Waar leiders al niet goed voor zijn.

Kaprun, 12 augustus 2002