Met al mijn kritiek op het stellen van doelen zou de mening kunnen postvatten dat ik geen enkele waarde hecht aan het vaststellen van doelstellingen. Ook zou men kunnen denken dat ik ”meten” helemaal onzin vind. Dat is onjuist.
Het is heel nuttig om zo nu en dan even volledig buiten de dagelijkse werkelijkheid te stappen. Door buiten de dagelijkse werkomgeving eens na te denken over waar men mee bezig is, hoe de wereld verandert en wat dit betekent voor de organisatie wordt de focus weer eens nuttig bijgesteld.

In de dagelijkse praktijk zijn dit zaken waar men zelden aan toekomt. Allerlei beslommeringen, post, e-mail, binnenstappende medewerkers eisen alle aandacht van de manager op. Enige reflectie is dan bijna onmogelijk.
Een strategiesessie geeft lucht aan het denken, plaatst iedere deelnemer even buiten de dagelijkse praktijk. Er komen ideeën uit zo’n sessie die anders niet naar voren waren gekomen.
Daarna moet het echter wel weer de manager zijn die al zijn handelingen afweegt aan de complexiteit van het moment. Dus niet aan de na de sessie in beton gegoten doelstellingen.

Ook meten blijft van belang. Een organisatie die niet meet hoe zij presteert weet niets, kan zichzelf niet bijsturen en kan in een afgrond storten voor ze het bestaan van die afgrond vermoedt.
Meten moet alleen worden beperkt tot basisindicatoren. Die zullen vooral financieel van aard zijn. Voor iedere organisatie kunnen er daarnaast nog enkele indicatoren zijn die het succes van de organisatie in hoge mate bepalen. Het is handig om die indicatoren te bemeten.
Meten moet wel beperkt blijven tot enkele essentiële zaken. Ook mag meten niet teveel beslag op de organisatie leggen in de vorm van tijd en geld. En men moet de beoordeling van mensen zeker niet volledig afhankelijk stellen van het hetgeen gemeten wordt. Men moet heel voorzichtig zijn met het koppelen van beloningen aan vastgestelde doelstellingen.

Zowel voor doelstellingen als voor meten geldt dat het slechts hulpmiddelen zijn, dus geen doelen op zich.

Bergschenhoek, 16 september 2007