Meerpolder in vogelvlucht, Berkel en Rodenrijs

Omschrijving

Berkel en Rodenrijs had in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) een forse woningbouwopgave toegewezen geregen. Om deze opgave te managen is een projectbureau opgericht.

Gekozen is om verschillende gebieden tegelijkertijd in ontwikkeling te nemen met ieder een eigen signatuur, zodat woonconsumenten ook iets te kiezen hadden. De gebieden waarbij ik het meest betrokken was waren: Meerpolder (woningbouw, ± 3.000 woningen), Westpolder (woningbouw, ± 3.000 woningen), Oudeland (bedrijventerrein, ± 120 ha) en Klapwijkse Zone (woningbouw, ± 200 woningen).

De aanbestedingen waren traditioneel van aard op basis van laagste prijs. Er is gewerkt met RAW-bestekken.

Mijn rol

Ik was programmamanager binnen het VINEX-projectbureau voor alle zaken die te maken hadden met civiele techniek. Ik stuurde voor de bovengenoemde gebieden de Ingenieursbureaus en aannemers aan.
Per gebied was een gebiedsverantwoordelijke projectmanager actief. Voor de Klapwijkse Zone was ikzelf de eindverantwoordelijke projectmanager.

Bijzonderheden

In Berkel en Rodenrijs is vanaf eind jaren negentig bijna iedere vierkante meter grond buiten de bestaande bebouwde gebieden op de schop gegaan. Naast de VINEX-opgave was er behoefte aan extra bedrijventerreinen en heeft er grootschalige verplaatsing van glastuinbouw vanuit het Westland plaatsgevonden. Daarnaast loopt de Groenblauwe Slinger door de gemeente, werd de Hofpleinlijn omgebouwd tot Randstadrail en liepen de HSL en de nieuwe provinciale weg N470 door de gemeente.
In het kader van afstemming is tussen se genoemde activiteiten op mijn initiatief een verkeerschap opgericht. Naast de projectorganisaties van de genoemde projecten namen hieraan ook de politie en de buurgemeenten deel. Doel van dit schap was om (bouw-) verkeersactiviteiten op en met elkaar af te stemmen.

Saillant detail: op 9/11 (dus 11-9-2001) werd de eerste paal in de Meerpolder geslagen.

Links

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meerpolder_%28Berkel_en_Rodenrijs%29

http://www.oudeland.nl/default.aspx

Zilvergracht, Westpolder, Berkel en Rodenrijs