Nesselande Vogelvlucht

Omschrijving

In de jaren negentig van de vorige eeuw werden de eerste plannen gemaakt voor een nieuwe wijk te Rotterdam, grenzend aan Zevenkamp. In eerste instantie werd als werknaam Achtkamp gehanteerd, uiteindelijk is de officiële naam Nesselande geworden.

De aanbestedingen waren traditioneel van aard op basis van laagste prijs. Er is gewerkt met RAW-bestekken.

Het stedenbouwkundig ontwerp van Nesselande is gerealiseerd door de toenmalige dienst Stedenbouw + Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam.

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).

Mijn rol

Ik was eindverantwoordelijk projectmanager binnen het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam vanaf de eerste initiatieven (1996) tot en met de oplevering van de voorbelastingen en het bouwrijp maken voor de eerste woningbouw (2000).
Ook de initiatieffase voor de verlenging van de metro naar Nesselande viel aanvankelijk onder mijn verantwoordelijkheid.

Vrijwel alle ingenieurs- en adviesactiviteiten die nodig zijn bij een gebiedsontwikkeling werden uitgevoerd door het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam. Al die activiteiten (bouw- en woonrijp maken, grote en kleine kunstwerken, geluid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, enz.) vielen onder mijn verantwoordelijkheid.

Het gebied is voorbelast en opgehoogd met zand uit de Zevenhuizerplas. De plas is daartoe aanzienlijk uitgebreid. Ook de adviesactiviteiten die nodig waren voor de zandwinning vielen onder mijn verantwoordelijkheid.

Het gebied werd doorsneden door een hoogspanningstracé en een tweetal transportgasleidingen. De coördinatie met de EZH (nu: TZH) en de Gasunie was onderdeel van mijn takenpakket.

Bijzonderheden

Het hogere doel van de wijk Nesselande was en is om hogere inkomensgroepen aan Rotterdam te binden door een hoogwaardig woonklimaat aan te bieden. Vooral aan de vormgeving van de kleine kunstwerken in de wijk is extra aandacht besteed. Ook waterkwaliteit heeft extra aandacht gekregen.
Het water in de Zevenhuizerplas geldt als het schoonste water van heel Zuid-Holland. Voor de waterkwaliteit in de wijk zijn daarom hoge eisen gehanteerd.

Langs de plas is een strand van 800 m’ gerealiseerd. Rond de plas zijn de recreatievoorzieningen uitgebreid.

De wijk zelf bestaat uit zo’n 4.800 woningen, een centrumvoorziening, een aantal scholen en sportvoorzieningen en een stuk bedrijventerrein.

 

Links

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nesselande

http://www.rotterdam.nl/nesselande

http://www.rotterdam.nl/Gebiedscommissies/GC%20Prins%20Alexander/Bijlagen%20pdfs/nesselande_grland_prland_kveer.pdf