Omschrijving

Hierna een aantal van mijn projecten bij het Havenbedrijf:

Shell, OCE (2016 - 2017)
Opsporing Conventionele Explosieve (OCE). Voor Shell is in de 1ste Petroleumhaven onderzoek verricht naar OCE, om te borgen dat Shell zelf tijdig een steiger aan kon leggen. Dit project werd onder grote tijdsdruk uitgevoerd.

Esso, steiger (2016 - 2018)
Voor Esso is in de 3de Petroleumhaven onderzoek gedaan naar verdieping van een ligplaats bij Esso steiger 3 en uitvoeren van benodigde oeverbescherming en baggerwerk. 

Tweede Maasvlakte, zandleveranties (2016 - 2018)
Er zijn nog miljoenen m3's zand nodig om de Tweede Maasvlakte zijn uiteindelijke verschijningsvorm te geven. Het idee bestond dat er optimalisaties mogelijk waren voor deze zandleveranties. In het onderzoek werden diverse alternatieven onderzocht.

Palen 66 (2017 - 2018)
Bij een overslagfaciliteit in de Botlek zijn extra palen aangebracht om de functionaliteit te optimaliseren.

Kadastrale inhaalslag (2017 - 2018) 
Voor percelen waar in het verleden de kadastrale toepassing niet correct was verwerkt, dit alsnog op orde gebracht.

Binnenvaartligplaatsen Botlek/Kop Jewo (2017 - 2020)
Realiseren binnenvaartligplaatsen en verplaatsen palen.

M4H Quick Wins verkeersveiligheid (2018 - 2019)
In korte tijd realiseren van een aantal maatregelen om het voetgangers- en fietsersverkeer binnen het Merwe4Havengebied te verbeteren.

Bestrijding Japanse Duizendknoop (2018 - heden)
Een project/programma om effectievere en goedkopere oplossingen voor de bestrijding van de duizendknoop te vinden en het daadwerkelijk bestrijden van de duizendknoop.
Zie ook: https://www.linkedin.com/pulse/bestrijding-japanse-duizendknoop-de-rotterdamse-haven-markensteijn en https://www.youtube.com/watch?v=2cxJc8xSBGk&list=PLUoIRMLX0JP_u69qmf49PfWsJlL7SfLZm&index=4.

Ligplaatsen Fairplay en Boluda (2019 - 2022)
Aanpassen tijdelijke ligplaats sleepboten Fairplay in de Tennesseehaven en realiseren van nieuwe ligplaatsen voor Fairplay en Boluda in de Prinses Margriethaven.

Feederwachtplaatsen Europahaven (2019 - 2021)
Aanpassen feederwachtplaatsen (voorbereiding).

Ligplaatsen Dintelhaven (2019 - 2021)
Aanpassing binnenvaarten (voorbereiding).

Opleidingsschip Hartel (2019 - heden)
Renovatie en verkoop van dit schip.

Ponton Willemskade (2019 - 2020)
Aanpassing van de pontons voor de Spido, Aqualiner, Watertaxi en Waterbus.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

Mijn rol

Als projectmanager ben ik eindverantwoordelijk voor de projecten.

Voor het project Maasvlakte 2 zandleveranties vervulde ik ook een meer inhoudelijke rol (“consultant”).