Veel managers verkeren in een waanwereld waarin wordt gedacht dat het toepassen van allerlei instrumenten die de business schools de wereld in schoppen professioneel is. Omdat iedereen roept dat een bepaald instrument moet, krijgt het een aura van waarheid. Veel instrumenten worden toegepast omdat anderen dat ook doen.

Heel vreemd. Want wat velen geloven en uitdragen hoeft nog geen waarheid te zijn. Ooit geloofde een ieder dat de wereld plat was en dat de aarde het middelpunt van ons universum vormde. Iedereen geloofde dat, het was common sense. Maar, helaas, het was wel onjuist. 

Zo is het in de wereld van het managementdenken ook. Er is veel geloof. Er is weinig bewijs. En toch kent elk geloof veel volgelingen.

Dat moet anders. Technieken en concepten moeten alleen worden toegepast als deze duidelijk meerwaarde opleveren. In alle andere gevallen vormen ze overbodige ballast. Ballast kost geld, energie en motivatie.

Het is een waanidee dat professionaliteit en kwaliteit schuilen in gebruikmaking van de laatste managementtechnieken (of moet ik zeggen managementmodes?).

Travel light! Vergeet het gros van de instrumenten, laat de meeste links liggen en pas alleen die dingen toe die op dat moment van waarde zijn. En schaf ze weer af als die waarde verlopen is. Iedere mode heeft zijn houdbaarheidsdatum!

Nogmaals: Travel light!

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst