“Professioneel” is niet gelijk aan “veel”.

Het woord professioneel wordt vaak gebezigd wanneer een organisatie heel veel geregeld heeft via vaste werkwijzen, formats (of templates) en besluitvormingsprocedures. Dat is een heel vreemde misvatting. Het leidt tot veel vastlegging, tot veel papier, tot veel consultatie, tot veel management, tot veel onderlinge afstemming, tot veel overheadkosten en tot afleiding van de inhoud. De inhoud waar het uiteindelijk toch echt om draait. Als je veel regelt, dan krijg je nou eenmaal veel…, veel “veel”.

Dat terwijl minder management, terughoudendheid in bemoeienis, terughoudendheid in regels en voorgeschreven formats, vaak wel zo prettig werkt en even vaak tot betere resultaten leidt. Als je mensen minder voorschrijft wat zij moeten doen, dan nemen ze zelf meer verantwoordelijkheid voor hun taken. En met het nemen van meer verantwoordelijkheid lopen dingen ook doorgaans beter. Minder management, minder regelen, leidt dus veelal tot dezelfde of betere resultaten, is leuker en, last but not least, is goedkoper. De overheadkosten wegen veel minder zwaar mee in de totale kosten.

Kortom, professioneel of professioneler betekent niet "meer", maar zou vaker tot "minder" moeten leiden. Minder regelen vraagt moed, het vraagt om vertrouwen geven. Maar het betaalt zich wel terug!

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst