In “The Birth of Plenty” geeft Bernstein aan dat zelfexpressie en empowerment leiden tot versterking van de democratie.

"... that a population that is empowered, self-actuated, and able to make free choices strengthens democracy, not the other way around."

Ook een grotere welvaart leidt tot een grotere mate van zelfexpressie en empowerment en daarmee tot meer democratie. "... empowerment produces democracy..."

Democratie op zich is niet zomaar ergens te introduceren als er aan de andere voorwaarden niet is voldaan.

"The late twentieth century demonstrated the impossibility of exporting democratic institutions to nations with a silent and fearful populace."

Dus, empowerment leidt tot versterking van democratie. Bedrijven promoten steeds vaker ook empowerment. We willen minder managementlagen. Dat kan als we meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers leggen. Ofwel: empowerment.
Een mondiger bevolking die meer durft, leidt tot revoluties. Mensen pikken het eenvoudig niet meer, als zij niet mee mogen denken en beslissen. Als zij niet vertegenwoordigd worden.
Hoe zit dat dan in organisaties? Organisaties worden doorgaans nog steeds heel hiërarchisch aangestuurd. Van democratie is geen sprake. Wettelijk is, boven een aantal werknemers, wel afgedwongen dat bedrijven ondernemingsraden, e.d. moeten hebben. Maar deze hebben beperkte bevoegdheden. In tegenstelling tot het de gemeente raad binnen gemeente is een OR niet het hoogste bestuursorgaan van een organisatie. Dat blijven de managers, bestuurders en toezichthouders.

Dit roept bij mij de vraag op of de oude organisatiestructuur, althans de oude bestuursvorm, nog lang houdbaar is als empowerment echt wordt doorgevoerd in organisaties. Medewerkers worden mondiger en, het lijkt onontkoombaar, medewerkers gaan meer medezeggenschap, meer invloed opeisen. In de toekomst zullen empowered medewerkers het niet meer pikken als allerlei managers in "achterkamertjes" samen de toekomst van het bedrijf (of bedrijfsonderdeel) bepalen, terwijl de echte ervaringsdeskundigen in het veld niet gehoord worden. Ongehoord, zal men dat vinden. Sterker nog, steeds meer mensen vinden dat, volgens mij, nu al.

De democratisering van bedrijven is een natuurlijk en onontkoombaar effect van empowerment. Wie dat vreest moet maar niet empoweren. Toch? Maar, wie dat niet doet, zal ook achterlopen. Toch?

 

Citaten uit “The Birth of Plenty

Boekbespreking “The Birth of Plenty

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst