Een van de helderste redenen om projectmatig te willen werken is de slagkracht die het oplevert. Voor een niet onaanzienlijk deel ligt die slagkracht in de reductie van het aantal communicatieknooppunten die moeten worden doorlopen om een taak voor elkaar te krijgen wanneer deze niet projectmatig wordt aangepakt.

Een projectleider met vier teamleden uit verschillende afdelingen heeft slechts met vier communicatieknooppunten te maken. Daarbij ga ik er overigens wel van uit dat deze teamleden ieder over voldoende mandaat beschikken. Zonder mandaat levert projectmatig werken aanzienlijk minder winst op aan sturingskracht.

 

 

Wanneer dezelfde medewerkers in een eenvoudige hiërarchie werken ontstaan er al 10 of 14 knooppunten, afhankelijk van het wel of niet meetellen van de relatie tussen de projectleider en zijn teamleden.

 

 

Omdat ook communicatie tussen afdelingshoofden vaak noodzakelijk is, zijn er nog meer knooppunten. Onderstaande figuur heeft er al 24!

 

 

Is de hiërarchie ingewikkelder dan neemt het aantal knooppunten alleen maar toe. Als we bijvoorbeeld uitgaan van een extra laag met twee hoofden komen er al weer drie knooppunten bij. Omdat niet alles keurig volgens de hiërarchische lijnen verloopt zullen er in werkelijkheid nog veel meer communicatieknooppunten actief zijn.

Zelfs als je er vanuit gaat dat teamleden ruggespraak plegen met hun leidinggevenden blijft het aantal knooppunten binnen het projectmatig werken beperkt tot 9.

 

 

Betrekken we ook de onderlinge communicatie tussen teamleden in deze vergelijkingen dan blijft het onderscheid tussen de verschillende wijzen van aansturen gelijk. Immers die onderlinge communicatie treedt in alle gevallen op. In alle gevallen komen er 6 knooppunten bij. Het is dus niet onderscheidend tussen de modellen.

Nogmaals: projectmatig werken reduceert het aantal communicatieknooppunten binnen een werkorganisatie. Dit verhoogt de slagkracht enorm.
Dit gegeven is één van de krachten van de methodiek projectmatig werken.

November 2004

 

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectmanagement algemeen
Inleidende tekst over projectmatig werken.

Het mandaat van de projectleider
Over het mandaat van de projectleider.

Slagkracht projectleiders
Terug n
aar de oorsprong, naar de kracht van het projectmatig werken.