Wat zijn sociale media?.
Delen van projecteninformatie.

Communiceren met belangstellenden.
Interactief handelen

.

Tijdens het schrijven van deze tekst zijn sociale media[1] niet meer weg te denken. Tijd om aandacht te besteden aan de rol van sociale media bij projecten.

Wat zijn sociale media?

Sinds de functionaliteit van het internet begin deze eeuw werd verrijkt met mogelijkheden tot tweerichtingsverkeer (ook wel web 2.0 genoemd) zijn er allerlei applicaties ontstaan waarmee gebruikers niet alleen informatie konden ophalen van het internet (downloaden), maar ook zelf informatie konden toevoegen (uploaden). Deze functionaliteit heeft geleid tot nieuwe diensten om informatie te delen, zoals weblogs en microblogs (bijvoorbeeld: Twitter), tot mogelijkheden om films (bijvoorbeeld: Youtube) en foto’s te delen (bijvoorbeeld: Flickr en Tumblr) en tot mogelijkheden om contacten te onderhouden (bijvoorbeeld: LinkedIn en Facebook).
De meest gebruikte sociale media zijn allemaal sinds 2004 ontstaan.

Alle sociale media hebben gemeen dat ze heel laagdrempelig zijn. Iedereen kan er informatie mee aan internet toevoegen. Daarmee is die informatie in principe voor iedereen op deze hele aarde met internettoegang beschikbaar. Mensen kunnen elkaars handelingen op sociale media “volgen”. Zij zien dan wat anderen op een bepaald medium aan informatie toevoegen. Door functies als “delen”, ”retweeten” en “like’n” kunnen ze informatie van anderen weer delen met hun eigen volgers. Informatie kan zich hierdoor potentieel razendsnel over heel veel mensen verspreiden.

Delen van projecteninformatie

In projecten spelen sociale media steeds vaker een belangrijke rol. Dit geldt zeker voor projecten die zich in de openbare ruimte afspelen.

Sociale media worden in projecten al veel ingezet om informatie te delen. Door een project te “volgen” in een van de sociale media krijg je alle nieuwe informatie over dat project die dat medium wordt toegevoegd.
Het is voor de projectorganisatie een prima manier om die mensen te bereiken die er bewust voor kiezen om informatie over het project te krijgen, Die mensen kiezen er immers bewust voor om jou te “volgen”.

Tegelijkertijd is een nadeel hiervan dat je heel veel mensen ook niet bereikt. Wil je alle omwonenden van een project in de openbare ruimte informeren over bepaalde activiteiten, dan is, naast de inzet van sociale media, ook de inzet van traditionele communicatiemiddelen nog altijd noodzakelijk. Want, lang niet iedereen doet iets met sociale media en van degenen die er iets mee doen zal niet iedereen ervoor kiezen om het project actief te “volgen”.

Communiceren met belangstellenden

De mogelijkheid om op elkaar te reageren in sommige sociale media maakt het ook mogelijk om rechtstreeks te communiceren met belanghebbenden en andere belangstellenden.

Sociale media lenen zich verder uitstekend voor de communicatie van groepen die zich rond projecten vormen, denk aan belangengroepen of actiegroepen. Vanuit het project kunnen de openbare activiteiten (communicatie kan door gebruikers van sociale media vaak ook niet-openbaar worden geplaatst) van deze groepen worden gevolgd. En beter nog, er kan op worden gereageerd. Het biedt mogelijkheden voor voortdurende communicatie.

Zeker bij grote projecten doet de projectleider er verstandig aan om ervoor zorg te dragen dat de sociale media rond het project worden gevolgd. Door de aard van de sociale media (laagdrempelig en de mogelijkheid van razendsnelle verspreiding) kunnen berichten snel tot hypes leiden, ook hypes tegen een project. Vaak ontstaan negatieve bewegingen tegen projecten omdat mensen zich onvoldoende gehoord voelen en omdat ze het gevoel hebben dat ze geen invloed hebben. Snel reageren op berichten en vooral ook actief handelen op basis van verkregen informatie kan veel ellende voorkomen.

Interactief handelen

Tot slot wil ik nog noemen dat sociale media allerlei mogelijkheden openen tot interactief omgaan met (de belangen van) betrokkenen. Er zijn projecten waarbij sociale media worden ingezet om ideeën te vergaren (zie voor voorbeelden de links onder  “Aanvullende informatie op internet”).

Oktober 2012


[1] Ik gebruik hier de Engelstalige benaming omdat deze nou eenmaal is ingeburgerd.

 

Aanvullende informatie op deze website

Stakeholders
Over belanghebbenden en omgevingsanalyse of stakeholdersanalyse.

Projectomgeving
Over de omgeving waarin een project wordt uitgevoerd.

 

Aanvullende informatie op internet

http://www.markensteijn.com/index.php/weblog/405-empathie-en-sociale-media
Sociale media leiden tot minder empathie.

http://www.markensteijn.com/management.htm
Een overzicht op deze site van alle artikelen over management.

http://www.kennisinhetgroot.nl/upload/documents/produkten/King%20social%20Media_totaal.pdf
Uitgave "Social Media en infrastructurele projecten" van King

http://stadsdialoogdelft.nl/
Een voorbeeld van interactieve toepassing van sociale media rond de Spoorzone in Delft.

http://blogs.hbr.org/cs/2012/11/social_media_is_making_you_a_s.html?utm_source=twitter&utm_medium=tweet&utm_campaign=socialflow
Social Media Is Making You a Smarter Leader

LinkedIn van de auteur van deze pagina's

LinkedIn groep rond het PM3-model