In een pompsysteem is het goedkoper om één grote pomp die de juiste capaciteit heeft aan te leggen dan twee kleinere pompen die gezamenlijk vrijwel altijd meer capaciteit hebben dan noodzakelijk is. Toch is het verstandig om voor twee pompen te kiezen, ook al leidt dat tot redundantie. Bijvoorbeeld omdat niet altijd de maximale capaciteit nodig is en je dus niet altijd twee pompen nodig hebt. Dat bespaart op de posten energie en onderhoud. Maar ook omdat het systeem bij uitval van één pomp volledig uitvalt als er maar voor één pomp is gekozen. Dit terwijl het systeem wel (gedeeltelijk) blijft functioneren als gekozen is voor twee pompen.

Redundantie maakt een systeem robuuster. Redundantie zorgt voor overcapaciteit die in moeilijke situaties de zaak draaiende houdt.

Redundantie is een vloek in de kerk van de efficiencygelovigen. Maar redundantie maakt ieder systeem minder kwetsbaar.

In organisaties is dat niet anders. Ook organisaties zijn gebaat bij enige redundantie. Zeker waar het gaat om cruciale functies binnen een organisatie.

Het fenomeen redundantie biedt gedeeltelijk een verklaring voor het mislukken van fusies. Bij fusies is het geloof in synergie gebaseerd op het idee dat er meer efficiency is te behalen in een groter geheel. Na de fusie worden kosten van allerlei zaken bestreden om meer efficiency te behalen. Die efficiency reduceert de aanwezige redundantie. De frictie die in de nieuwe gefuseerde organisatie ontstaat bij de minste tegenslag is terug te voeren op het beperken van eerder aanwezige redundantie.

Fusies die op deze wijze worden aangegaan en uitgevoerd maken de organisatie stroever dan voorheen.

Een beoogd voordeel wordt zo een vernietigend nadeel.

Bougé Chambalud, 22 juli 2008

 

Nagekomen noot, 16 december 2012: Op het HBR Blog network besteden Haskins en Sims in hun artikel The Most Efficient Die Early aandacht aan het spanningsveld tussen efficiëntie en robuustheid. Kijk op: http://blogs.hbr.org/cs/2012/12/the_most_efficient_die_early.html.