Werken aan efficiëntie, betekent dat je met dezelfde middelen meer doet, of met minder middelen hetzelfde. Minder middelen betekent: minder kosten. En dat leidt tot meer rendement.

Het probleem is dat er bij een teveel aan efficiëntie geen redundantie meer in de organisatie zit. Daarmee wordt het vermogen tot aanpassing aangetast. De gevoeligheid van de organisatie voor veranderingsperikelen wordt groot.
In het zwartste scenario treedt dan bij verandering zoveel verlies op, dat de efficiencywinst van vele voorgaande jaren wordt weggevaagd.

Op korte termijn lijkt het verbeteren van de efficiëntie heel positief, op langere termijn kan het echter juist zeer negatief uitvallen. Dus: alertheid is geboden als er in uw organisatie erg veel op efficiëntie wordt gestuurd.

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst