Onder- of bovengrens? Waar "goed" "beter" blokkeert

De regels in een organisatie leggen als het goed is een ondergrens voor de kwaliteit binnen die organisatie. Ze leggen de strikt noodzakelijke afspraken vast en daarmee de minimaal vereiste kwaliteit. De formele ISO-kwaliteitsborging in een organisatie dient die ondergrens te borgen.
Echter, maar al te vaak wordt in kwaliteitssystemen veel meer geregeld dan nodig is. Wanneer de procedures en richtlijnen verplichtend zijn kunnen ze het acteren van individuen behoorlijk belemmeren. Het kwaliteitssysteem legt daarmee onbedoeld een bovengrens voor het functioneren vast. Juist de toppers worden belemmerd in hun inventiviteit. Excellent opereren wordt geblokkeerd.

Geen kwaliteitssysteem is zo perfect dat het voor alle situaties geschikte oplossingen biedt. De voorgeschreven oplossingen zijn vaak mager, er zijn vaak veel betere oplossingen mogelijk. Oplossingen die meer passen bij de speciale opdracht waaraan iemand werkt. Het systeem staat dergelijke oplossingen echter vaak helaas niet toe.

Dus: formele kwaliteitssystemen mogen alleen de ondergrens borgen en moeten ruimte bieden voor afwijkingen. Het mag niet zo zijn dat “goed” oftewel de minimale vastgestelde kwaliteitseis, “beter” blokkeert.

Champagnac le Vieux, 2 augustus 2006

 

Lees ook:

1-2-3, de richtlijnen voorbij.
Richtlijnen worden snel als hinderlijk ervaren als zij verplicht zijn en niet als hulpmiddel worden ervaren.

Blokkeermacht en daadkracht.
Hoe controle leidt tot blokkeermacht en hoe dit de daadkracht van een organisatie negatief beïnvloedt.

http://pm3.markensteijn.com/richtlijnen.htm
Over projectmatig werken en richtlijnen.