Helaas laat de software me op dit moment in de steek. De test werkt nu niet. Als het is opgelost, dan pas ik dit aan.

Test uw eigen leidinggevende capaciteiten, de "Zelftest" 

Hierna volgen de eigenlijke beoordelingsvragen. U dient een beoordelingscijfer tussen 1 en 9 te geven. Een "9" geeft aan dat u het er geheel mee eens bent dat de zin betrekking heeft op u. Een "1" geeft aan dat u de genoemde eigenschap volledig mist. Alle cijfers daartussen geven uw nuances weer. Als u het echt niet weet, vult u een "5" in.

Ik ken de omgeving waarin wij acteren en de veranderingen die daarin optreden

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik kom met haalbare en concrete acties die sporen met mijn visie en doelen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Mijn schriftelijke vaardigheid is uitstekend

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik respecteer mijn medewerkers

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik geef complimenten en beloon waar het kan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik ben in staat mijn ideeën en visie op een dusdanige wijze neer te zetten dat ieder deze begrijpt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik ben in staat trends in de omgeving waarin wij acteren te onderkennen en het belang daarvan voor onze organisatie in te schatten

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik weet iedereen te overtuigen van de juistheid en noodzakelijkheid van mijn ideeën en de door mij uitgezette acties

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik kan uitstekend luisteren

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Wanneer zich een probleem voordoet zal ik het altijd onmiddellijk oppakken en oplossen (voor zover dat binnen mijn vermogen ligt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik weet veel van het vakgebied en over de specifieke eigenaardigheden van het metier waarin wij werkzaam zijn

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik ben in staat te beoordelen of ideeën en activiteiten sporen met de visie, missie en doelstellingen van de organisatie en mijzelf

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik kan goed communiceren, presenteren en speachen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik ben in staat een wij-gevoel te wekken bij de mensen die onder mijn verantwoordelijkheid werken

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik spreek mensen aan maar straf niet, of slechts bij uitzondering

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik kan omgaan met grote hoeveelheden informatie van verschillende aard

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik kan goed inschatten welke medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning en biedt hen de juiste ondersteuning aan wanneer (en slechts wanneer) dat nodig is

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik ben in staat mijn medewerkers met plezier te laten werken, ook wanneer de te verrichten activiteit hen (enigszins) tegenstaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik laat iedereen tot de grenzen van zijn/haar kunnen presteren (en zelfs meer dan dat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ik geef mijn medewerkers veel vertrouwen en verantwoordelijkheden

1 2 3 4 5 6 7 8 9