Schouwburgplein Rotterdam

Omschrijving

De uitstraling van het Schouwburgplein te Rotterdam was midden jaren negentig van de vorige eeuw rommelig geworden. Met de herinrichting moest het plein weer allure krijgen.

Ontwerper: West 8, Adriaan Geuze.

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).

De aanbesteding was traditioneel van aard op basis van laagste prijs. Er is gewerkt met een STABU-bestek.

Mijn rol

Ik was eindverantwoordelijk projectmanager binnen het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam vanaf het schetsontwerp (1993) tot en met de oplevering (1997).

Bijzonderheden

Het plein is gebouwd op een parkeergarage. Deze kon weinig belasting hebben, de constructie van het plein moest daarom zo licht mogelijk worden uitgevoerd. Om schade aan het plein te voorkomen is het ten opzichte van de omgeving “opgetild”. Hiermee is onmogelijk gemaakt dat er toch auto’s op het plein zouden komen. Iets dat in het verleden regelmatig gebeurde.

Vanaf het schetsontwerp werd al rekening gehouden met het ontwerp en de realisatie van een grote bioscoop, deze is nu bekend als Pathé Schouwburgplein. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering was intensieve afstemming nodig over de technische en planningsraakvlakken.

Door de aard van de omgeving en door de techniek had dit project zowel bouwkundige kenmerken als kenmerken van de civiele techniek.

Zie ook: https://www.moma.org/collection/works/93269

Rotterdam Schouwbrugplein