Het gebouw anno 2015, KCA-depot

Omschrijving

In 1997 is in de Spaanse Polder (Rotterdam) een groot depot voor Klein Chemisch Afval (KCA-depot) in gebruik genomen.

 

Ontwerper: Boudewijn Ridder (Gemeentewerken Rotterdam)

Opdrachtgever: ROTEB.

De aanbesteding was traditioneel van aard op basis van laagste prijs. Er is gewerkt met een STABU-bestek.

Mijn rol

Ik was eindverantwoordelijk projectmanager binnen het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam vanaf het Voorlopig Ontwerp (1994) tot en met de oplevering (1997). Naast de bouwkundige zaken maakten het ook de elektrische en werktuigkundige installaties deel uit van mijn verantwoordelijkheden.

Bijzonderheden

In een KCA-depot zijn allerlei verschillende en potentieel gevaarlijke stoffen te verwachten die daar moeten worden opgeslagen en afgehandeld. Vanwege de aard van deze stoffen werden hoge eisen gesteld aan de installaties. Zo werd een halon-blusinstallatie geïnstalleerd en moesten alle apparaten vonkvrij zijn.

Voor het bluswater is een goot gecreëerd die uitliep in een verdiepte tankput. Waarmee dubbel ruimtegebruik een feit was.