Verpleeghuis Schiehoven anno 2015

Omschrijving

Verpleeghuis Schiehoven is in de jaren negentig volledig gerenoveerd. Het verpleegconcept werd gewijzigd. Het gebouw werd hierop aangepast.

 

Ontwerper: Boudewijn Ridder (Gemeentewerken Rotterdam).

Opdrachtgever: Dienst Gemeentelijke Verpleeghuizen.

De aanbesteding was traditioneel van aard op basis van laagste prijs. Er is gewerkt met een STABU-bestek.

Mijn rol

Ik was eindverantwoordelijk projectmanager binnen het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam vanaf het Definitief Ontwerp (1993) tot en met de oplevering (1995). Naast de bouwkundige zaken omvatte dit ook de elektrische en werktuigkundige installaties.