De Twee Bruggen anno 2015

Omschrijving

Verpleeghuis De Twee Bruggen is in 1995 met een uitbouw vergroot. Tegelijkertijd is het gehele bestaande verpleeghuis gerenoveerd.

Ontwerper: Boudewijn Ridder (Gemeentewerken Rotterdam).

Opdrachtgever: Dienst Gemeentelijke Verpleeghuizen.

De aanbesteding was traditioneel van aard op basis van laagste prijs. Er is gewerkt met een STABU-bestek.

Mijn rol

Ik was eindverantwoordelijk projectmanager binnen het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam vanaf het definitief ontwerp (1993) tot en met de oplevering (1995). Naast de bouwkundige zaken omvatte dit ook de elektrische en werktuigkundige installaties.