Metrostation Beurs anno ± 2014

Omschrijving

Metrostation Beurs is een van de drukste haltes van de metro te Rotterdam. Hier kruisen alle lijnen elkaar. De perrons waren oorspronkelijk niet ontworpen op de inmiddels ontstane drukte. De hallen en perrons zijn aangepaste aan de eisen van de tijd.

Opdrachtgever: RET.

De aanbesteding was traditioneel van aard op basis van laagste prijs. Er is gewerkt met een STABU-bestek.

Mijn rol

Ik was eindverantwoordelijk projectmanager binnen het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam vanaf het Voorlopig Ontwerp (1994) tot en met de start van de bouw van de eerste fase (1996).

Bijzonderheden

Tijdens de werkzaamheden moest het station voortdurend in bedrijf blijven. Aanvoer van materieel en materiaal vond gedurende de nachten plaats over het spoor. Er is een “stripboek” gemaakt van de fasering om te borgen dat er steeds ruimte was voor de verschillende passagiersstromen.

De verbreding van de stations is gerealiseerd door aan weerszijden van de bestaande ondergrondse metrobuis uitbouwen te maken. Daarna werd de wand van de oude tunnelbuis verwijderd.

Links

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beurs_%28metrostation%29

http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/1996/10/22/Metrostation-Beurs-heeft-breder-perron