Doggersbank anno 2015

Omschrijving

In 1995 is aan de Doggersbank te Rotterdam-Hoogvliet een zwakzinnigeninrichting en een dagverblijf gerealiseerd.

Ontwerper: Boudewijn Ridder (Gemeentewerken Rotterdam).

Opdrachtgever: Dienst Gemeentelijke Verpleeghuizen.

De aanbesteding was traditioneel van aard op basis van laagste prijs. Er is gewerkt met een STABU-bestek.

Mijn rol                                                                                          

Ik was eindverantwoordelijk projectmanager binnen het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam vanaf het definitief ontwerp (1993) tot en met de oplevering (1995). Naast de bouwkundige zaken betrof het ook de elektrische en werktuigkundige installaties.

Ook het tuinontwerp inclusief de daarbij behorende speeltoestellen is gemaakt door Gemeentewerken Rotterdam. De aansturing hiervan viel ook in mijn takenpakket.