Pioneering Spirit na aankomst op 8-1-2015

Omschrijving

Op 8 januari 2015 arriveerde de Pioneering Spirit in de haven van Rotterdam om te worden afgebouwd. Om dit grootste schip ter wereld te ontvangen waren diverse voorbereidende werkzaamheden nodig.

Allseas heeft de Pioneering Spirit gebouwd om twee soorten taken te verrichten:

- Het ontmantelen van booreilanden door deze in zijn geheel mee aan boord te nemen;

- Het leggen van pijpleidingen op de zeebodem.

De Pioneering Spirit is gebouwd in Zuid-Korea en wordt afgebouwd in de Alexiahaven te Rotterdam. Om dit mogelijk te maken moest het vaarpad uitgebaggerd worden tot een diepte van – 13 m’ NAP. Daarnaast is een “pocket” gegraven waarin het schip kon afzinken. De haven is hiervoor over een oppervlak van zo’n 6 ha verdiept van – 12 / -12,5 m’ NAP tot – 26 m’ NAP.
In totaal is 6,7 miljoen m3 gebaggerd. Voor de pocket alleen is 1,3 miljoen m3 baggerwerk verricht.
Verder is betonning aangebracht en zijn enkele huurovereenkomsten gesloten voor het gebruik van een paar terreinen gedurende de afbouw en/of de doopfestiviteiten.

Ook de aanleg van zeezanddammen behoorde tot het project (zie ook onder “bijzonderheden”).

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam.

Mijn rol

Vanaf eind 2014 t/m 2016 was ik eindverantwoordelijk projectmanager.

Naast verantwoordelijkheid voor alle baggerwerkzaamheden inclusief de aanleg van de zeezanddammen behoren ook allerlei kleinere activiteiten rond de komst en aanwezigheid van het schip tot mijn verantwoordelijkheden. 

Bijzonderheden

De aankomst van de Pioneering Spirit kreeg veel aandacht in de media en was o.a. in het 8 uur journaal te zien. Wat weinigen wisten was dat we in de dagen voor de aankomst nog extra baggerwerk hebben laten uitvoeren. De randen van het vaarpad waren op enkele plaatsen afgekalfd. Niet veel, maar… We wilden geen enkel risico lopen dat het schip aan de grond zou lopen.

De aanleg van de zeezanddammen maakte oorspronkelijk onderdeel uit van de scope van het project Tweede Maasvlakte. Ze zijn aan de Pioneering Spirit gekoppeld omdat het zand dat vrijkwam uit de pocket en de vaarweg goed kon worden gebruikt voor aanleg van de zanddammen. Werk met werk maken, zo heet dat. De zeezanddammen liggen op een plaats waar in de toekomst kademuren komen. Door de zanddammen nu aan te leggen kan in de komende jaren veel zand dat vrijkomt uit andere projecten van het Havenbedrijf Rotterdam achter deze dammen worden "gedumpt". Dat is dan weer onderdeel van de landaanwinning waarmee de toekomstige bedrijfsterreinen mogelijk worden. Werk met werk maken, dus!

Links

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pioneering_Spirit

http://nos.nl/video/2012350-pieter-schelte.html

Dieptecontouren ligplaats Pioneering Spirit