Omschrijving

De Provincie Flevoland ontwikkelt in samenwerking met de Gemeente Lelystad een nieuwe overslaghaven en agro-hub Flevokust. Deze faciliteiten worden naast de Maximacentrale gerealiseerd, ten noorden van Lelystad.

Het aandeel van de provincie betreft een buitendijks haventerrein inclusief een 400 meter lange kademuur en een golfbreker.

Opdrachtgever: Provincie Flevoland.

Mijn rol

Adviseur en projectleider voor de conditionering, m.n. voor nutsinfrastructuur (2015 - 2016).

Bijzonderheden

Flevokust maakt onderdeel uit van het netwerk van Inland terminals.

Links

Publieksanimatie - https://www.youtube.com/watch?v=W6zpJL7YBTM
Bedrijfsanimatie -
https://www.youtube.com/watch?v=ATP4pdRru88

Visualisatie - http://media.xkp.nl/PFL/flevokust/

1 februari 2017, bouwkuip leeggepompt - https://www.youtube.com/watch?v=dm1IrTiaozI

Film van de realisatie - https://www.youtube.com/watch?v=0vTWCU_8R7U

Flevokust