Omschrijving

Na de verplaatsing van het bedrijf Van Leeuwen moest het vrijkomende terrein worden heringericht. De opgave was om op dit terrein 66 bomen te planten die voortkwamen uit een herplantplicht voor bomen die elders waren gekapt.

Daarnaast maakten het inpassen van een keerlocatie voor zwaar transport (70 m’ lange wieken van windmolens) en het onderzoek naar de mogelijkheid om op deze plaats een skatepark te realiseren deel uit van dit project.

Het project kwam eind 2014 op mijn bord. Omdat het terrein ligt binnen de invloedsfeer van een waterkering mag er in het “gesloten seizoen” (oktober tot en met maart) niet gewerkt worden in de grond. Het pootseizoen loopt van oktober tot en met april. Dit betekende dat de bomen alleen in april gepoot konden worden. Alles was er op gericht om dit voor april 2015 voor elkaar te krijgen, anders zou het immers gelijk doorschuiven naar april 2016.
Het goede nieuws is dat dit grotendeels is gelukt, het slechte nieuws is dat enkele bomen nog niet op de juiste plek geplaatst konden worden omdat daar nog te kappen bomen stonden, waarvoor geen kapvergunning tijdig verkregen was.
De resterende bomen zijn april 2016 geplant.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam.

Mijn rol

Ik was eindverantwoordelijk projectmanager.

Bijzonderheden

Dit project was waarschijnlijk qua bouwsom mijn kleinste project ooit. Tegelijkertijd was het een van mijn meest complexe projecten. Ik gebruik het vaak als voorbeeld om aan te tonen dat complexiteit niets met omvang te maken heeft. Even een resumé van zaken die de complexiteit bevorderden:

- De locatie lag in de beschermingszone van een waterkering;

- Het betrof een saneringslocatie;

- Er lopen sporen voor goederentreinen door het terrein;

- Er was tijdsdruk;

- Er waren meerdere vergunningen nodig;

- Omdat de plek een van de toegangen van de haven vanuit de stad was golden er welstandseisen, het Q-team (Q = Quality = kwaliteit) moest een uitspraak doen over het ontwerp voor de herinrichting;

- Er gold allerlei regelgeving die het maken van snelheid niet bevorderde.

Omdat dit een “klein” project was kreeg ik conform de daarvoor geldende procedures geen ondersteuning. Ik heb dus zelf de knoppen van MS Projects bediend. En dat heeft zo zijn voordelen. We hadden natuurlijk diverse tegenvallers, zoals dat bij elk project het geval is. En nu kon ik zelf heel snel de consequenties in beeld brengen en een nieuwe opzet creëren zonder daarvoor steeds een derde nodig te hebben. Dat bevordert de snelheid wel!

Link

"Hoe het planten van 66 bomen toch echt een complexe opgave kan zijn"

Bomen op het voormalige Van Leeuwenterrein

Bomen planten Van Leeuwenterrein Waalhaven Oostzijde

Bomen planten voormalig Van Leeuwenterrein